tirsdag 21. februar 2012

Planlegging og gjennomføring av arrangementer - kurs

LNU inviterer til kurs i planlegging og gjennomføring av store arrangementer. Kurset avholdes 8. mars i LNU sine lokaler i Oslo. Kurset er gratis. Les mer på http://www.lnu.no/kompetanse/kurs/planlegging-og-gjennomforing-av-arrangementer/

mandag 20. februar 2012

L'Alouette

En folkesang fra Canada. Teksten utvides for hvert vers på denne måten:


  1. Je te plumerai la têt'. Et la têt'. Alouett'.
  2. Je te plumerai la bec. Et la bec et la têt'. Alouett'.
  3. Je te plumerai les yeux. Et les yeux et la bec et la têt'. Alouett'.
  4. Je te plumerai le nez. Et le nez et les yeux et la bec et la têt'. Alouett'.
La tête, le bec, les yeux, le nez, le cou, le dos, les ailes, les pattes, l'oreille....

onsdag 15. februar 2012

Trygge organisasjoner



LNU har i samarbeid med flere organisasjoner har utviklet kompetansemateriell på hvordan organisasjoner kan jobbe mot grenseoverskridende seksuell atferd. På disse nettsidene kan du finne ressurser til kompetansemateriellet, som passer enten du skal holde workshop eller utvikle tiltak og rutiner i din organisasjon. 

torsdag 9. februar 2012

Solfa i praksis

Solfa er en av mange systemer for solmisasjon, det vil si et system hvor bestemte stavelser knytes til bestemte toner.

Er du flink til å lese noter? Prøv deg på denne oppgaven. Dersom du kan solfa, synger du den enkelt og greit ved å synge stavelsene. Hvis du ikke kan solfa, blir det en utfordring å lese notene, siden det skifter nøkkel hele tiden :)

Hvis du gir opp, kan du trykke på avspillerknappen og høre melodien.

Solfagratulasjon by aamann

onsdag 8. februar 2012

Aktivitetsmidler for kor

Når dere samarbeider med profesjonelle utøvere, kan dere søke støtte fra ordningen "Aktivitetsmidler for kor". 

Neste søknadsfrist er 15. mars 2012. Du kan lese mer om støtteordningen her:




Mangfold og inkludering - Frist 1. mars



Søk støtteordningen Magnfold og inkludering om inntil 75 000,- kroner til inkluderingsprosjekt. Frist for å søke er 1. mars.
Lokallag/ grupper kan søke direkte på støtteordningen. Legg gjerne ut informasjon på organisasjonens nettsider og informer så mange som mulig om muligheten til å søke.
Mer informasjon om hvordan du søker: http://www.lnu.no/mangfold

Nominér kandidater til LNU-verv


Nå er tiden inne for å nominere kandidater til tillitsverv i LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner)

På Barne- og ungdomstinget i april skal det velges nye styremedlemmer og varamedlemmer til styret i LNU. I tillegg skal det velges representanter til kontrollkomiteen, klageutvalget og valgkomiteen for neste år. Styremedlemmer i LNU velges vanligvis for to år av gangen, og halve styret byttes derfor ut hvert år. Varamedlemmer til styret velges for ett år av gangen. Ta gjerne kontakt med det nåværende styret i LNU om du har spørsmål. Fristen for å nominere kandidater er 15. februarNominasjonsskjema finner du her

fredag 3. februar 2012

Korbanken - skattekiste for barne- og ungdomskor



Du kjenner kanskje til Korbanken allerede.

Korbanken er rett og slett et nettsted med velskrevne artikler, råd og praktiske verktøy. Alt som ligger i Korbanken er fritt tilgjengelig. Nettstedet er resultatet av et omfattende prosjekt drevet av Oslo barne- og ungdomskorforbund for noen år siden. 

Hovedkapitlene i Korbanken finner du nedenfor. Det er pekere direkte til de ulike kapitlene, så klikk i vei. Det vil du ikke angre på.

Ny epost-adresse Ung i Kor Nord

Fra nå av gjelder epost-adressen nord@ungikor.com

onsdag 1. februar 2012

FONOKO - kandidater til verv


Alle dirigenter som er medlemmer av Ung i Kor har automatisk medlemskap i FONOKO (Foreningen norske kordirigenter), og kan derfor være kandidater til tillitsverv i den organisasjonen. 


Valgkomiteen søker kandidater til styreverv i FONOKO med funksjonstid f.o.m. årsmøtet 17. mars 2012 og 1-2 år deretter. Medlemmer kan forslå kandidater til følgende verv:
•  Leder for 1 år
•  Fire styremedlemmer for 2 år, ambulerende
•  To varamedlemmer for 2 år, ambulerende
•  En revisor
•  Tre medlemmer til valgkomité for 1 år

FONOKO har et godt fungerende styre. De fleste av disse fortsetter i sitt verv, men foreningens medlemmer er velkommen til å foreslå seg selv eller andre de ønsker skal bidra sentralt med FONOKOs videreutviklig.

Fristen for innsending av kandidater er tirsdag 7. februar 2012. Forslag kan sendes til:

Bryan D. Breidenthal (breidenthalbryan@hotmail.com) eller
Gry Sagamo Aglen (gryaglen@gmail.com)
Mikael Hedne (post@mikael-hedne.no)