onsdag 26. februar 2014

Internasjonal korfestival i Trondheim

Imatge en línia 1Coralua Trondheim International Choir Festival – August 2014


The Festival
Coralua is a non-competitive Festival that offer the opportunity to all choirs participating to the event to sing and rehearse with renowned international conductors and perform during the whole week of the Festival in important venues of Trondheim. 

1- In this edition, there are 4 different singing workshop leaded by 4 fantastic conductors:
  • Karmina Silec from Slovenia (conductor of the choir Carmina Slovenica) -  only for girls & women
  • Tove Ramlo-Ystad from Norway  (conductor of the choir Cantus) - mixed choirs
  • Josep Prats from Catalonia (conductor of Cantiga) - mixed choirs
  • Sanna Valvanne from Finland  - children's choirs
You can choose the one that best suits your interest!
You can see more details and videos of their choirs 
here.

2- Performances in important venues of Trondheim. 
3- Meeting with International choirs.
4- Closing ceremony with dinner & party!

To whom?
Choral ensembles, individual choral singers & choral conductors.
Children, young and adults!

Where? 
In Trondheim, Norway. www.coralua.com/trondheim

When?
From Saturday 23rd to Friday 29th August 2014.
Participants from Trondheim & surroundings will be able to combine their participation with everyday life (work, studies, etc.). 
Have a look on the schedule here!

Participation
Registration is open & number of participants is limited!
Here you will find all the information concerning participation. 
Join us!

More information
Website: www.coralua.comUtvekslingsår i USA

Innebygd bilde 1

Vil du synge i skolekor i USA? Vil du oppleve et år på high school? 
Nå har du muligheten - YFU har ledige plasser til USA!

Youth For Understanding kan med glede opplyse om at vi fortsatt har plasser til USA for skoleåret 2014/15. Det er løpende opptak, så det lønner seg å søke så tidlig som mulig.

Er utveksling noe for deg? Se denne videoen og finn ut om du er en av oss!

Søknadsfrist 15. mars 2014! Søk i dag på www.yfu.no.
Kom på åpent infomøte i Oslo mandag 3.mars kl 18.00 - kultoslo.no.

Lær et annet språk helt flytende, og få en ny familie på kjøpet! Å reise på utveksling på videregående er en unik mulighet til å få etterspurt kompetanse - og en opplevelse for livet. Gjennom medlemskap i YFU blir du en del av et internasjonalt nettverk du alltid har med deg.

YFU er en frivillig, non-profit utvekslingsorganisasjon, som utveksler med over 60 land i hele verden.Våre elever går i 2. klasse på videregående (1. klasse når de søker), og de fleste får store deler av kostnadene ved året dekket av Lånekassen. 

Se mer på www.yfu.no, eller ta direkte kontakt med oss på 
e-post post@yfu.no eller på telefon 22 69 81 80

Følg oss også på facebook: www.facebook.com/YFUNorge

Tove Lundborg, årets barnekordirigent

Tove Lundborg ble årets barnekordirigent                                         Tove Lundborg fikk overrakt en smidd stemmegaffel på stensokkel 
                                                    som det synlige bevis for at hun er blitt tildelt prisen som
                                                  «Årets barnekordirigent». Prisen ble overrakt av Veronica
                                                   Stokkmo fra Ung i Kor under foreldrekonserten til Gjøvik kunst-
                                                  og kulturskoles ungdomskor søndag. (Foto: Privat).

Tove Lundborg er blitt tildelt prisen som «Årets barnekordiri-gent». Overrekkelsen av prisen foregikk under foreldrekonserten til Gjøvik kunst- og kultur-skoles ungdomskor søndag. Det
er organisasjonen Ung i Korsom årlig deler ut en pris til en barnekordirigent som gjort seg spesielt bemerket i løpet av året. Prisen går til en korleder som primært arbeider med sangere under 16 år. Den kan gis til dirigenter som utmerker seg enten gjennom et spesielt prosjekt eller gjennom kontinuerlig arbeid av høy kvalitet. Tove Lundborg dirigerer hele fem kor i Ung i Kor.
I styrets begrunnelse for årets prisvinner fremheves spesielt at hun har arbeidet grundig og målrettet med barnekor, kulturskolekor og andre kor, og har bidratt til at utallige barn har fått en god musikalsk opplæring. «Tove Lundborg har markert seg som et skikkelig arbeidsjern som er særs dedikert overfor oppgaven. Hun har også vist seg som svært opptatt av å holde seg oppdatert, skolere seg og finne nytt repertoar til korene sine. På tross av flere tiår i tjeneste for lokalt og regionalt kor-liv fortsetter Tove Lundborg å gi barn i Gjøvikregionen fantastiske sangopplevelser, som da hun fikk en drøss syngende barn med på åpningsseremonien under OL på Lillehammer i 1994», går det frem av begrunnelsen.

Prisen årets barnekordirigent består av et håndfast bevis i form av en smidd stemmegaffel på stensokkel, samt 25 000 kroner. Prisen ble overrakt av Veronica Stokkmo fra Ung i Kor.

fredag 14. februar 2014

Vikariat: Korkonsulent i 70% + prosjektstilling i 20%Ung i Kor og Oslo Barne- og Ungdomskorforbund utlyser i samarbeid to stillinger på 70% og 20%. Stillingene kan kombineres, eller søkes på hver for seg.

Ung i Kor (tidl. NOBU) organiserer barne-, ungdoms- og studentkor i Norge. Ung i Kor har fem regionsledd. Oslo Barne- og Ungdomskorforbund er regionalleddet for Oslo. Se vår hjemmeside www.ungikor.com for mer informasjon.

Oslo musikkråd er paraplyorganisasjon for musikklivet i Oslo og Oslo barne- og ungdomskorforbund (OBU) er medlemsorganisasjon for barne- og ungdomskor i Oslo.
Se vår hjemmeside www.musikk.no/oslo og www.musikk.no/obu for mere informasjon.


1 års vikariat 70 % fra 5.mai 2014 - 4.mai 2015

Oslo musikkråd søker korkonsulent til Oslo barne- og ungdomskorforbund. Stillingen er lokalisert til Oslo musikkråds kontorfellesskap på Musikkens hus i Schous kulturbryggeri på Grünerløkka.

Vi søker en person med musikkfaglig bakgrunn og et stort engasjement for å bidra til kor- og sangaktiviteter for barn og ungdom. Du har kjennskap til barne- og ungdomsarbeid og har erfaring med planlegge  arrangementer. Erfaring fra arbeid i frivillige organisasjoner er en fordel. Gode IT-kunnskaper og førerkort er ønsket og du bør ha mulighet til å delta på noen kvelds- og helgearrangement.

Sentrale oppgaver tillagt stillingen er:
-          Daglig drift av Oslo Barne- og Ungdomskorforbund
-          Sekretærfunksjon for forbundsstyret.
-          Oppfølging og veiledning av medlemskor
-          Utvikle musikkfaglige kursopplegg i samarbeid med instruktører
-          Planlegge og gjennomføre årlige aktiviteter som f.eks. korweekend, korsommerskole og aspirantkortreff.

Stillingsprosent: 70%
Lønn etter avtale og fleksibel arbeidstidsordning.
Kontakt daglig leder i Oslo musikkråd Iver Waage på 92056064 eller iver.waage@musikk.no.
Søknadsfrist 7.mars 2014.
Søknad + CV sendes elektronisk til iver.waage@musikk.no


Prosjektstilling/vikariat 20 % fra 19.mai 2014 - 31.desember 2014

Ung i Kor søker korkonsulent til den nyopprettede region SørØst. Stillingen er lokalisert til Musikkens hus i Schous kulturbryggeri på Grunerløkka. Region SørØst har per i dag ca 70 medlemskor.

Vi søker en person med musikkfaglig utdanning og et stort engasjement for å bidra til kor- og sangaktiviteter for barn og ungdom. Du har kjennskap til barne- og ungdomsarbeid og har erfaring med planlegge  arrangementer. Erfaring fra arbeid i frivillige organisasjoner er en fordel. Gode IT-kunnskaper er ønsket og du bør ha mulighet til å delta på noen kvelds- og helgearrangement.

Sentrale oppgaver tillagt stillingen er:
-          Bygge opp regionsleddet Ung i Kor – SørØst, herunder kontakt med fylkeskommuner, lokale musikkråd og resurspersoner
-          Informasjonsarbeid og kontakt med nye og eksisterende kor i regionen

Stillingsprosent: 20%
Lønn etter avtale og fleksibel arbeidstidsordning.
For spørsmål kontakt daglig leder i Ung i Kor Victoria Liedbergius på 22 00 56 42 eller victoria@ungikor.com
Søknadsfrist 7.mars 2014.
Søknad + CV sendes elektronisk til iver.waage@musikk.no


onsdag 12. februar 2014

Don’t stop belivin’ – ein musikal med god Glee

Fjell kulturskulekor presenterer
«Don’t Stop Believin’ – ein musikal med god Glee»
Skrive av Yvonne Algrøy
Songar frå TV serien «Glee»

Fjell kulturskulekor feirar 35 års jubileum og framfører musikalen i Fjell kulturhus 15. og 16. februar 2014  kl. 18

Måndag 17. februar blir det skuleframsyningar for alle på 6. trinn i Fjell kommune i samarbeid med Den Kulturelle Skulesekken kl. 10 og 12.

Dette er handlinga:
etter ein idé av manusgruppa i koret (jenter 11-16 år)

Ei sosialt keitete og humørfylt jente (Trine), frå ein liten stad i Norge som heiter Sotra, med trong økonomi i heimen, får stipend for å gå på ein fiktiv performing art-skule i New York. Ho flyr over og blir umiddelbart sugd inn av vener og musikk. Ho gjer det bra. Får ein fast venegjeng og ein romkamerat. Skulen har audition til ein påskemusikal det er om å gjere å bli stjerne i.

Dette er ein morosam og spennande historie med mykje god musikk! Koret brukar songversjonar frå TV-serien ”Glee”.

Dette kjem til å bli supert, alle i Fjell kulturskulekor gler seg til å få framføre det dei har øvd på i meir enn eit halvt år! Så det einaste som trengs no er mange som vil komma å sjå på. 
Billettar kostar 150 kr stk. Og blir solgt i døra, men hvis du vil forhåndsbestilla må du ringa: 975 16 920.