torsdag 26. januar 2012

Kurs i tegnsang, Trondheim 14. februar 2012


Workshop i TEGNSANG,
Nyborg skole, tirsdag 14.2. (kl 10-16)

Vi inviterer til kursdag for musikklærere, korledere/dirigenter, kulturskolelærere og andre interesserte for å bli kjent med prosjektet "TEGNSANG i et inkluderende fellesskap". 


Kurset tar utgangspunkt i prosjektet "TEGNSANG i et inkluderende fellesskap" som er et kor-prosjekt på skoler i Trondheim der det går barn med hørselstap.

Ved Nyborg skole ble tegnsangkoret "Kor Læne" etablert i 2000 og gjennom prosjektet "tegnsang" er det i 2010/11 etablert ytterligere 5 tegnsangkor på fem andre barneskoler i Trondheim. Visjonen er å videreformidle betydningen av tegnsang for å etablere en inkluderende kultur og vennskapsarena ved en skole. Ved å samles om en felles og hyggelig aktivitet utvikles forståelse barn i mellom, som grunnlag for inkludering. Målsettingen er å etablere en vennskapsarena mellom barn med hørselstap og hørende barn. Tegn kombinert med sang er visuelt vakkert å se på og gir mange variasjonsmuligheter i kor!

Kursholdere er Ellen Lundereng og Turid Rodal Skei.
Prosjektet har også en en egen nettside hvor du kan lese mer om prosjektet og kursholderne
www.tegnsang.noTid:Tirsdag 14.februar kl 10-16
Sted: Nyborg skole, Trondheim
Pris kr 800 for kursdagen + kr 400 for "Sangbok for gode venner".
Påmelding (innen 6.februar): 
eller tlf 73 88 33 20.

onsdag 25. januar 2012

Nyheter fra European Choral Association - Europa Cantat, januar 2012this is our first newsletter in the new html design, a Newsflash
with important information for the month of January.  
Wishing you all the best for 2012
Sonja GreinerSecretary Generalon behalf of the European Choral Association - Europa Cantatwww.EuropeanChoralAssociation.org
Ceci est notre première information de 2012 dans un nouvel format.
Nous vous souhaitons une très bonne année 2012!
Dies ist unser erster Newsletter 2012 im neuen Deisgn.
Wir wünschen Ihnen ein sehr gutes Jahr 2012!

 

Content:
01Deadlines for Application in January
02ECA-EC now on Google+
03European Forum on Music, Istanbul
04Already over 3.300 participants for Turin
05Important Change for Academy in PomázDeadlines for Application in January

Events in the frame of the EUROPA CANTAT Festival in Turin, 27/7 - 5/8/2012
 - January 25h 2012: EUROPA CANTAT Chamber Choir
    For details see >> here or write to info(at)ectorino2012.it 
 - January 31st 2012: YEMP - Youth Event Management Programme
    For details see >> here or write to yemp(at)ectorino2012.it
 9th International Youth Chamber Choir Meeting Usedom, Germany, 10-19/8/2012
   Deadline for applications January 31st 2012 - For details see >> here


N'oublize pas de vous inscrire aux activités avec date limite d'inscription en janvier:
- avant le 25 janvier pour le EUROPA CANTAT Chamber Choir
- avant le 31 janvier pour YEMP, le programme pour jeunes managers
- avant le 31 janvier pour la semaine chantante de Usedom
Pour les détails voir liens en haut dans le text anglais.
Vergessen Sie nicht, sich für Veranstaltungen mit Anmeldeschluss Januar anzumelden:
- vor dem 25. Januar für den EUROPA CANTAT Chamber Choir
- vor dem 31. Januar für YEMP, das Programm für junge Chor-Manager/innen
- vor dem 31. Januar für die Jugendkammerchor-Begegnung in Usedom
Weitere Informationen unter den Links oben im englischen Text.
01

ECA-EC now on Google+

Thanks to our advisor Kjetil Aamann the European Choral Association - Europa Cantat is now on Google+
Grâce à Kjetil Aamann, un de nos conseillers, la European Choral Association - Europa Cantat est mainenant sur Google+
Dank der Hilfe unseres Beraters Kjetil Aamann sind wir jetzt auch auf Google+
02

European Forum on Music, Istanbul


Transcending Boundaries – Building Bridges
The second edition of the European Forum on Music, entitled “Transcending Boundaries – Building Bridges” will take place from 19 to 22 April 2012 in Istanbul, Turkey, in combination with the Annual Meeting of the European Music Council. Through workshops, plenary discussions and presentations, participants will explore the physical obstacles hindering musical exchange in Europe as well as discuss the role which music can play in overcoming borders – be it geographical, cultural or generational.
The European Forum on Music will take place in theBorusan Music House which is located in the heart of Beyoglu - Istanbul's thriving artistic and cultural centre.
Registration is now open here!
Le Forum Européen de la Musique "Transcending Boundaries - Building Bridges" s'organisera du 19 au 22 avril 2012 à Istanbul en Turquie en combinasion avec l'Assemblée Générale annuelle du Conseil Européen de la Musique. Nos membres peuvent aussi s'inscrire >> ici
Das Europäische Musikforum "Transcending Boundaries - Building Bridges" findet im Zusammenhang mit der Jahresversammlung des Europäischen Musikrats vom 19. bis 22. April 2012 in Istanbul, Türkei statt. Auch unsere Mitglieder können sich für diese Veranstaltung >> hier anmelden.
03

Already over 3.300 participants for Turin

Many people already signed up for the festival before November 30th, others have been signing up since. We have reached over 3,300 participants, but there is still room for those who want to join. If you want to know for which ateliers your choir can still be accepted, please write to info(at)ectorino2012.it or call the festival office. Persons who applied will receive an email in the coming weeks from the Festival office, which will confirm they correctly applied.
Il y a déjà au delà de 3.300 participants, mais il est encore possible de s'inscrire pour le festival. Si vous voulez savoir pour quels atelier votre choeur peut encore s'inscrire, écrivez à info(at)ectorino2012.it. Les participants inscrits recevront un mail de confirmation du bureau du festival. 
Inzwischen haben sich schon über 3.300 Teilnehmer/innen für das Festival angemeldet, aber es ist immer noch möglich sich anzumelden. Wer wissen möchte, in welchen Ateliers noch Platz für Chöre ist, kann an info(at)ectorino2012.it schreiben. Wer sich angemeldet hat, bekommt vom Festivalbüro eine Bestätigungs-Mail.
04

Important Change for Academy in Pomáz

Due to personal reasons of András Farkas (CH), the founder of the International Summer Choir Academy on Oratorio/Orchestra Conducting, the 9th edition of this unique masterclass for choral conductors will have a new conducting tutor this summer: the renowned German conductor, Volker Hempfling shall join Peter Broadbent (UK) at the Academy in the Hungarian Choral Castle from 9th till 19th August 2012. More info at: http://www.koruskastely.hu/index.php/home/207-9th-international-choir-academy-2012
Pour l'Académie d'été à Pomáz en 2012 Volker Hempfling (DE) travaillera avec Peter Broadbent au lieu de András Farkas.
Bei der Sommerakademie in Pomáz 2012 wird Volker Hempfling (DE) statt András Farkas mit Peter Broadbent zusammen arbeiten. 
05

Årsrapport til Ung i Kor 2012


Årsrapporten til Ung i Kor for 2011 må være innsendt til oss fra medlemregisteret innen 1. april 2012.

Som første punkt i dette arbeidet ber vi alle kora i Ung i Kor (som ikke er registrert) å registrere seg Frivillighetsregisteret. Dette er nå nødvendig av flere årsaker. I år er dette nødvendig for å kunne søke momskompensasjon.

Her følger en liten huskeliste i forbindelse med oppdateringen av medlemsregisteret :

- nå skal dataene fra siste årsskifte være på plass (i realiteten dataene for høstsemesteret 2011)

- dere finner direkte pekere til medlemsregisteret fra www.ungikor.com og fra ungikor.blogspot.com (hvis du ikke alt abonnerer på nyheter fra ungikor.blogspot.com bør du også registrere deg der)

- sørg for at informasjonen om koret (lokal organisasjon) er fullstendig og oppdatert: navn, full postadresse, korets kontonummer (ikke privat eller kommunal konto), lagets kontigent, eventuell forsikring, styreperiode, siste valg, epost, mobil mv (husk å lagre endringene)

- etter dette går du inn å administerer medlemmene, inkludert sangere, styremedlemmer og dirigent med verv og funksjon. Medlemmer som ikke var med sist høst inaktiveres og nye legges inn. (opprett medlemskap) Husk full kontaktinformasjon til alle. Her fører du også inn hva den enkelte har betalt i kontigent i 2011. (husk å lagre endringene)
  Alle under 26 år og som har betalt kontigent blir da tellende medlemmer per 31.12.2011. (Det betyr IKKE at de er tellende medlemmer i 2012 - det blir avgjort seinere).

- når du føler at registreringene er på plass og har tilgang til korets totale driftskostnader for 2011/sum kostnader (uavkortet), kan du rapportere og bekrefte (bare styreleder) årsrapporten . Husk at lagets (-enes ) totale               drifskostnader bare kan føres opp en gang.

- forøvrig så finner du veiledningen til medlemsregisteret her : http://ungikor.blogspot.com/2012/01/veiledning-til-medlemsregister-2012.html

Hvis det er noe du lurer på så ring 22005640 eller send en epost til info@ungikor.com

Ung i Kor på Android - v2

Ung i Kor v2. Skann med Android-enheten din.
Den lille Android-appen vår ble oppdatert i går, og hvis du har den installert på telefonen din eller nettbrettet ditt, anbefaler vi at du oppgraderer den. Denne utgaven krever Android 2.1 eller høyere.

Applikasjonen gir deg nyheter fra oss løpende, og den gir deg også direkte kopling til medlemsregisteret.

Vi har også laget en applikasjon for iOS (iPhone/iPad/iPod), men den venter fortsatt på godkjenning fra Apple sin App store, så hvis du bruker iOS må du foreløpig abonnere på nyhetene våre gjennom en leser.


Tegnsang - et inkluderende samarbeid


”Tegnsang” er nok ukjent begrep for de aller fleste, men i løpet av de siste to årene har elever og lærere ved utvalgte barneskoler i Trondheim blitt introdusert for et særdeles lærerikt og spennende prosjekt. ”Tegnsang i et inkluderende fellesskap” avsluttet prosjektet sitt med en stor konsert i Olavshallen 19.november 2011.

Selve begrepet ”tegnsang” er en definisjon på bruk av tegn i sang, med tegn hentet fra norsk tegnspråk. Ideen bak prosjektet er blant annet tegnsang som metode for å etablere en inkluderende kultur blant barn, i et miljø hvor det er barn med hørselstap. Dette sammen med en hypotese om at tegnsang/korsang kan være en god og inkluderende aktivitet for barn med hørselstap i en hørende kultur. Og det er det som er så fantastisk med hele prosjektet! Nettopp det at både hørende barn, og barn med hørselstap møtes i en felles arena hvor alle uttrykker seg på samme måte - med samme uttrykksmiddel. Alle er likestilt, og begge parter beveger seg inn i den andres uttrykksverden.

Ung i Kor Midt-Norge sin rolle har funnet sted i prosjektets referansegruppe. Hovedoppgaven mot slutten av prosjektet var å få de deltakende korene til å fortsette som selvstendig drevne kor, noe som også var en del av prosjektets målsetting. Dette lykkes vi med, og fire av de fem korene (ett av dem var medlemmer fra før) har nå meldt seg inn i organisasjonen. Dette gir Ung i Kor Midt-Norge en unik mulighet til å være foregangsmodell for de andre regionsleddene i landet. Fem medlemskor delvis bestående av barn med hørselstap, setter sitt preg på organisasjonen. 

Ved å bruke sang og musikk som fellesnevner, viser tegnsangprosjektet at musikk er en grenseløs uttrykksform. Inkluderingsperspektivet er dermed veldig stort. En medlemsorganisasjon som Ung i Kor har et stort kontaktnett over hele landet. Og kan være behjelpelig med å formidle kontakter, stille med råd, veiledning og konsultasjon for øvrig, for å sette inkludering på kartet både innad i organisasjonen - og ut til våre øvrige kontakter. Dette er et prosjekt vi gjerne ønsker å gå i bresjen for som barne- og ungdomsorganisasjon, og vi stiller gjerne med de mulighetene vi har for på best mulig måte å spre budskapet om tegnsang i lys av det vellykkede prosjektet i Trondheim.    


Har du lyst til å lære mer om tegnsang? Ta kontakt med Ung i Kor Midt-Norge
ungikor.midtnorge@musikk.no

Veiledning til medlemsregister 2012


Registreringer i og rapportering fra Ung i Kor sitt medlemsregister
Veiledning

Frist for rapportering fra medlemsregisteret i 2011 er 1. april.

En eller flere av korets medlemmer (styremedlemmer) har rettigheter som gir dem anledning til å gjøre registreringer i Ung i Kor sitt medlemsregister. Den som har slike rettigheter kalles en administrator. De er derved administrator av en begrenset del av medlemsregisteret, nemlig den som angår koret ditt. Administratorer har fått tilsendt en epost med brukernavn og passord. Passordet er personlig - og må aldri deles med andre. Alle registreringer som blir gjort i systemer blir loggført, og kombinasjonen av brukernavn og passord er derved en digital signatur.

Her følger en veiledning til registreringer og rapporteringer som du kan gjøre dersom du er administrator.

Registreringer

Du logger deg på her: 

nobu.ensembler.no

  • Brukernavnet ditt er den epostadressen som du har oppgitt til oss.
  • Passordet fikk du tilsendt med epost. Vi har ikke tilgang til passordet ditt. Har du rota det bort, kan systemet generere et nytt til deg. Når du er logget inn, vil du få tilgang til koret ditt. Hvis du er leder for mer enn ett kor, får du en oversikt over lokale organisasjoner (kor) som du kan administrere.

Det første du må gjøre er å registrere alle opplysninger om koret. De feltene som er merket med en rød stjerne, må fylles ut. Hvis ikke, vil blant annet koret ditt ikke kunne motta penger fra oss.

Noen av feltene trenger kanskje litt forklaring.

Regional organisasjon
Her velger du hvilken regional organisasjon koret tilhører.

Styreperiode
Vi spør egentlig etter hvor ofte dere velger styre (har årsmøte). Er det hvert år, annet hvert år eller sjeldnere? Noen har overlappende styre (velger f.eks. bare halvparten på hvert årsmøte), men det betyr egentlig at man velger nytt styre på hvert årsmøte.

Siste styrevalg
I de fleste tilfeller er det datoen for det siste årsmøtet du skal føre opp her. 

Aktivitetsområder
Noen kor har medlemmer fra mer enn en enkelt kommune. Og noen kor har medlemmer fra mer enn ett enkelt fylke. Søk opp den eller de kommuner og fylker hvor dere har medlemmer.

Medlemsforsikring
Hvis dere bruker Ung i Kor sin kollektive forsikringsordning, krysser du av i dette feltet.


Diverse kontaktinformasjon
Har koret en Facebook-side? Twitter-navn? G+-side? Eget nettsted? Sørg for at vi kan kommunisere med dere på så mange måter som mulig.


Registrering av medlemmene i koret. Styret og dirigenten registreres også her. 
Hvis dere er mange medlemmer i koret, kan dette ta en del tid, men du kan trøste deg med at etter at dette er gjort første gang vil dere spare mye tid i framtiden. Opplysningene om medlemmene må være komplette. Det er viktig at du registrerer alle som er del av koret, inkludert alle medlemmene i styret  (som også må være medlemmer av koret) , samt engasjerte/ansatte dirigent(er). Når du registrerer dirigent(er), må du huske på at du også velger om dere skal tegne yrkesskadeforsikring gjennom Ung i Kor (hvis dere har arbeidsgiveransvaret) . I denne omgang må du bare registrere de sangerne som var medlemmer ved siste årsskiftet og som betalte kontigent høsten 2011. Du må registrere kontingentinnbetaling som ble gjort i 2011 for hvert medlem, ellers vil dere ikke få støtte for medlemmet i 2012.

Vi trenger fullstendig kontaktinformasjon for hvert enkelt medlem i koret (også styret og dirigent). Dersom du bor et sted hvor det finnes gateadresser i tillegg til postnummer og -sted, må du med andre ord registrere gateadressen til hvert enkelt medlem.


Registrering av kontingentinnbetalinger
Det er to ulike former for registreringer du skal gjøre av kontingenter. Først og fremst må du gjøre en kontingentregistrering for den lokale organisasjonen din. Det betyr at du må registrere medlemskontingenten som var bestemt av årsmøtet deres, eller hva det koster (kostet) å være medlem av koret deres i løpet av ett år. 
Først når dette er gjort, kan du registrere innbetalinger fra hvert enkelt medlem. Som du forstår, trenger vi nå i 2012 også at du registrerer innbetalinger som skjedde i 2011. Og dette betyr at du først må ha registrert hva medlemskontingenten i koret ditt var i 2011. 


Rapportering for 2011

Som du vet, forvalter Ung i Kor offentlige penger som vi fordeler til alle medlemmene våre. Vi fordeler Frifondmidler til medlemmene våre en gang i året. Fra 2010 har vi også kunnet gi dere kompensasjon for merverdiavgift som dere betaler for varer og tjenester til koret. Det kan bety mer penger til koret deres.

Rapporten som dere leverer danner grunnlaget for den økonomiske støtten (Frifond) som vi overfører til dere senere i år. Dersom dere er registrert i Frivillighetsregisteret kan vi også søke momskompensasjon for dere.  Det eneste dere trenger å gjøre er å oppgi de totale driftskostnadene koret hadde i 2011. Altså ett enkelt tall fra regnskapet deres. (sum utgifter)

NB! Dersom koret har kjøpt bygninger eller brukt penger på drift og vedlikehold av bygninger i 2011, eller driver en form for næringsvirksomhet, er det spesielle regler som gjelder. I så fall må du ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Så til selve rapporteringen
Når du logger deg på medlemsregisteret, vil du se at det finnes en knapp på skjermbildet, merket "Årsrapporter". Klikk på denne knappen, og du vil se det koret eller de korene du er adminitrator for. Klikk på navnet til det aktuelle koret, og du kan begynne rapporteringen. Vi har merket knappene med grønne piler, så det skal være lett å finne dem.

På skjermbildet til selve rapporten ser du øverst en oversikt over tallet på medlemmer. Der vises det totale medlemstallet (samtlige mennesker som er tilknyttet koret, inkludert sangere, styremedlemmer og dirigent eller dirigenter). Deretter ser du antall tellende medlemmer. De tellende medlemmene er de av korets medlemmer som var under 26 år per 31. desember 2011 og som er registrert med innbetalt medlemskontingent til koret i 2011. Dersom dette tallet er lavere enn det du forventer, må du sjekke om dere faktisk har registrert innbetalinger fra hver enkelt medlem for 2011 Du finner også en oversikt over medlemstallet etter kjønn.

Under medlemsoversikten finner du noen enkle spørsmål. 

Her må du svare på om dere mottok Frifondmidler i 2011 (alle medlemskorene i Ung i Kor mottok slike Frifondmidler). Når du svarer positivt på dette, kommer et spørsmål i tillegg - om dere har brukt pengene til lokalt kulturarbeid for barn og unge. Svar på dette enkle spørsmålet er alt dere trenger gjøre for å rapportere for Frifondmidlene dere mottok i 2011. Dersom pengene ikke er brukt til lokalt kulturarbeid for barn og unge, må dere returnere dem.

Det neste spørsmålet er om dere søker Frifond i 2012. Siden dere driver et barne- eller ungdomskor, har dere mulighet til å motta slik støtte, og det eneste du trenger gjøre for å søke om det er å svare 'Ja' på dette spørsmålet. Husk at dersom dere søker Frifond gjennom oss, kan dere ikke søke Frifond fra andre kilder.

Så spør vi om koret er registrert i Frivillighetsregisteret. Fra 2012 er det bare organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret som kan få momskompensasjon. Dere må kunne svare positivt på dette spørsmålet for at vi skal kunne søke momskompensasjon på vegne av dere. 

Det siste vi ber deg oppgi er de totale driftskostnadene for 2011. Dette tallet danner grunnlaget når vi søker om momskompensasjon for dere. Du trenger ikke oppgi noe her, men da vil dere heller ikke kunne motta noen momskompensasjon. 

Til slutt må du klikke på knappen for å sende inn årsrapporten for 2011. Dersom medlemmene deres er registrert slik vi ba om, vil hele rapporteringen ta ca 15 sekunder å gjennomføre. 

Det aller siste som må gjøres er at rapporten blir bekreftet. Det er bare den som er registrert som styreleder i koret som har rett til å bekrefte rapporten. Det betyr at styreleder må logge seg på (hun eller han må derfor ha administrasjonsrettigheter), lese gjennom rapporten og bekrefte informasjonen i den gjennom å klikke på skjermen. Hvis du ikke er registrert som styreleder i koret ditt, vil du ikke ha rett til å bekrefte rapporten. 


Er det noe du lurer på så ta kontakt med Ung i Kor på telefon 22005640 eller e-post
Tusen takk for hjelpen   
Europe and its songs - Festival i Barcelona (CAT)

http://www.amicimusicasacra.com/eng/europe_and_its_songs.htm


Orlando di LassoXIV INTERNATIONAL
FOLKSONG CHOIR FESTIVAL "EUROPE AND ITS SONGS" 

Competition & Concerts

Barcelona, Spain September
19
th – 22nd, 2012Deadline: 16.05.2012

COMPETITION RESULTS - 2011
COMPETITION RESULTS - 2010
COMPETITION RESULTS - 2009
COMPETITION RESULTS - 2008
 
Competition rules - Registration Form - Further information

Addressed to male, female, mixed, gospel, youth and children choirs; repertoire of folksongs without compulsory piece and difficulty level with at least one piece of folk music from the choir’s country of origin and one European folksong. The choir competition will take place in the spectacular setting of the Church of Santa Maria del Pì, in the historical “Barrio Gótico” of Barcelona. A beautiful Gala Dinner will close the Festival. A unique chance to mingle with choirs from all over the world.

For the choirs who do not take part in the competition: SPECIAL FESTIVAL CATEGORY WITHOUT COMPETITION.

COMPETITION RULES
 - PRIZES - PROGRAM

COMPETITION RULES

1. Category Festival (Without Competition) 

- In this category choirs will perform with a program of their choice (free program). The lenght of the performance must be of 16 minutes maximum. The choirs will sing in a special and different session than the competition. Choirs will be listened by one or more members of the international jury.

- At the end of each choir’s performance, the jury members will be at the choir and conductor’s disposal for a short meeting and discussion. A written expert analysis will be drafted and sent to the choirs at the end of the Festival.

- All choirs (male, female, mixed, youth, gospel choirs) can take part in this category. The number of choir members is not restricted.

- Choirs in this category will not be ranked.

- The instrumental accompaniment is permitted during the performance and is not compulsory prior confirmation of the Jury (choirs are kindly requested to communicate the song with instruments and the kind of instrument).

- Choirs enrolling in this category will also take part in the other music activities such as the open air concert and the choir parade.

2. Categories With Competition

Male, female and mixed choirs, youth choirs and vocal ensembles may enrol. All the choir members, except the conductor, must be amateurs. 


Competition’s entries fall into different categories all without level of difficulty and no set piece:

Category M1 male choirs min. 40 voices
Category M2 male choirs from 16 to 39 voices

Category F1 female choirs min. 40 voices
Category F2 female choirs from 16 to 39 voices

Category X1 mixed choirs min. 40 voices
Category X2 mixed choirs from 16 to 39 voices

Category Y youth choirs max. 21 year old
Category V vocal groups up to 12 voices

Categoria G1 gospel choirs from 1 to 30 voices
Categoria G2 gospel choirs min 30 voices

Note:
Choirs have to enrol in the category corresponding to their number of voices; enrolments in higher categories are not admitted. All choirs can only sing in more than one category if their composition and musical programme are radically changed. Men and women in mixed choirs may also enter for the men's and women's choir categories.

3. Repertoire
In all categories the repertoire must include a cappella folksongs; original compositions cannot be performed. The choirs should perform at least one folksong of their country of origin and one European folksong. All songs have to be performed in their original language.
The instrumental accompaniment is permitted during the performance and is not compulsory prior confirmation of the Jury (choirs are kindly requested to communicate the song with instruments and the kind of instrument).

The length of the performance must be minimum 12 and maximum 20 minutes, not intending the length of each separate work but the complete performance from the beginning of the first work to the end of the last piece. Performances in a tonality different from the original score are allowed but they must be previously communicated to the jury.

4. Jury 
The jury’s decisions are final and binding. No appeals through the courts may be made. The deliberations of the jury are not public. After the prizes have been awarded, the choir directors may meet the members of the jury to discuss the results. All the competition events are public.

5. Assessment criteria 
a) technique
b) artistry

PRIZES 

Gold, silver, and bronze medals will be awarded for each category. Basing on a maximum of 100 marks, the medals will be awarded as follows:
70,00 - 79,99 marks- Bronze
80,00 - 89,99 marks- Silver
90,00 - 100,00 marks- Gold

One single money prize will be given in each category to the choir which has achieved the highest marks. The amount of the money prizes - see the tables below - will depend on the type of medal awarded to the choir with the highest marks in its category.

 highest mark with
GoldSilverBronze
Category M1€ 500€ 250€ 125
Category M2€ 350€ 150€ 100
Category F1€ 500€ 250€ 125
Category F2€ 350€ 150€ 100
Category X1€ 500€ 250€ 125
Category X2€ 350€ 150€ 100
Category Y€ 350€ 150€ 100
Category V€ 350€ 150€ 100
Category G1€ 350€ 150€ 100
Category G2€ 250€ 150€ 100

These prizes will only be awarded if a minimum of three choirs enter in the category. If there are less entrants, the prizes may be reduced. At the discretion of the jury, the prizes may be divided or assigned several times.
PLEASE NOTE: the money prizes will be awarded pre-tax

"Europe and its songs" Cup
The "EUROPE AND ITS SONGS International Folksong Choral Festival Barcelona Cup” will be awarded to the choir with the highest marks among all categories.

Choir master’s prize The jury may award choir masters a prize of € 250 for particularly outstanding performance.

6. All photographic and recording rights are vested exclusively by the organizer.


PRELIMINARY PROGRAM


Wednesday, 19th September 2012

- Arrival of all participants in Barcelona and surroundings for check-in in the hotels.

- Afternoon: meeting of all choir directors and the jury members, discussion of the festival program and selection of the performances' order by lots for each category in the Church S. Maria del Pì.

- Evening: Inaugural concert (Church S. Maria del Pì, Pl. S. Maria del Pì).


Thursday, 20th September 2012
- Morning: rehearsal and I part of the competition  in the  Church S. Maria del Pì (Pl. S. Maria del Pì).

- Afternoon/Evening: rehearsal and II part of the competition  in the  Church S. Maria del Pì (Pl. S. Maria del Pì).


Friday, 21th September 2012
- Morning: performances for choirs enrolling in the FESTIVAL category (Church S. Maria del Pì, Pl. S. Maria del Pì).

-In the afternoon announcement of the winner choirs, prize awarding ceremony. Performance by all choirs of the common chant “Ode An die Freude” (Church S. Maria del Pì, Pl. S. Maria del Pì).

-At the end of the concert, “Fiesta Catalana” with a special greet by the President of the Festival.

Saturday, 22nd September 2012

- in the morning Open-air concert.

- End of Festival and Departure.

The organiser reserves the right to make any changes required due to technical reasons.

If the minimum number of participants has not been reached within the subscription deadline, the competition will be transformed into a choir festival. Choirs that have subscribed will be entitled to take part in the choir festival, i.e. perform in all the concerts, parades and other performances scheduled, or obtain the refund of the deposit.
FESTIVAL PRESIDENT

Dr. h.c. Hans Urrigshardt


INTERNATIONAL JURY

Michael Rinscheid 

Musician and choir director, Germany
President of the Jury of the International Choral Festival “Europe and its songs”
Michael Rinscheid is the chief conductor of the Sängerbund Rheinland Pfalz, the President of the German Choir Conductor Association (FDB-Fachverband Deutscher Berufs-Chorleiter), a member of the music association ‘Sängerbund NRW’, a Board member of national and international choir competitions (Verona, Prague, Barcellona, etc.), Professor of Choir Direction, and honorary citizen of Nebraska and of its capital city Lincoln (USA). He works with the St. Petersburg Chamber Choir, the Wesleyan University Choir, and with other important institutions in the U.S.A. He is very well known due to his choirs performing in concerts and choir competitions in Germany and abroad. He studied at the Johannes-Gutenberg University in Mainz where he got the diplomas in Choir and Orchestra Direction.

Kai Tõe Ellermaa 
Musician and choir director, Estonia
Kai-Tõe Ellermaa is the founder and has been the conductor of the girl’s choir Elise since 1990. She started choir-conducting studies in Tartu Music School. She got the higher music education in Tallinn Conservatoire. She has conducted the girls choir “Nurmenukk”, the children’s choir “Pöial-Liisi” and also the chamber-choir “Ave Canto” of Pärnu town. She has sung for years in the chamber-choir of Estonian choir-conductors and participated in the workshop Europa Cantat in Austria, in international festivals and also in the seminars held in Estonia in Vana-Vigala and Sauga.

Felix Resch 
Musician and choir director, Italy

Felix Resch is professor for “Harmonie- and Formenlehre” at the Music Academy “C. Monteverdi” of Bozen (Italy) and works as a composer and choral conductor. He was born in Brixen (Italy) in 1957 and graduated in choral music and choral conducting at the Music Academy in Bozen. His work was shown at contemporary music festivals and won prices at international and national competitions in Antwerpen, Trieste, Uster, Interlaken, Verona, Szombathely, Riva del Garda, Arezzo, Recklinghausen, Innsbruck, Spittal a.d. Drau, Bozen, Bruneck, and Prag. Resch`s orchestral and choral work has been published in Tv (Rai, ORF, SFS), on the radio, and on CD.

Jury members of the previous editions of the Festival:
Javier Baulies i Bochaca, Catalonia-Spain
Gerd Zellman, Germany
Gerold Engelhart, Germany
Winfried Siegler, Germany
Miroslav Kosler, Czech Republic
Kalman Strausz, HungaryORGANIZER

Courtial International s.r.l.
Via Paolo VI, 29 – 00193 Roma
Tel.: +39 06 6889951- +39 06 68899528
Fax: + 39 06 68308568
Email: info@courtial-international.it


PATRONAGE


Associazione Internazionale Amici della Musica Sacra


LINKS - HOW - BARCELONA
Railway
www.renfe.es

City of Barcelona
www.bcn.es

Surroundings
www.costamaresme.com

Airport of Barcelona
www.barcelona-airport.com

Touristic Guide
www.barcelona-tourist-guide.com/it/girona/aeroporto-girona-barcellona.html

Touristic in Barcellona
www.barcelonaturisme.com

About Barcelona
www.aboutbarcelona.com

Where to eat in Barcelona
www.webares.com


mandag 23. januar 2012

Konkuranse i Valmiera (Latvia)9th INTERNATIONAL YOUTH CHOIR FESTIVAL - COMPETITION
10-11  March  2012, Valmiera, Latvia

1. The aim of the festival:
  • to attract the audience of young people to traditions of chorus singing,
  • to promote a capella singing traditions in Latvia,
  • to make contacts of co-operation and friendship with other choir staffs from other cities, villages abroad.

2. The organizers of the festival: Valmiera State Gymnasium, the youth choir
BONUS with the support of Valmiera City Council.

3. The participants of the festival:
Group A – youth choirs (age untill 28)
Group B -  school choirs
Group C – ensembles (3-16 participants)

4. The place of the festival: Valmiera State Gymnasium, Valmiera Culture Centre, St.Simon’s Church.

5. The programme of the festival:

10 March
12pm – 5pm             Arrival of contestants. Rehearsal.
6pm                          Concert-competition – Valmiera Culture Centre.
9pm                          Party for the participants.

11 March
10am – 12pm            Rehearsals at Valmiera St. Simon’s Church.
1pm                           Concert of sacred church music at Valmiera St. Simon’s
                                 Church.

In your free time excursions will be arranged around the city
Valmiera and its neighbourhood.

6. The repertoire of the festival:

10 March
Competition – each choir presents 3 songs a capella, the time of the
performance not exceeding 12 minutes.


11 March  
Each choir performs 2 sacred songs.

7. The repertoire of the joint choir  will be available  in webpage of                      
 Valmiera State Gymnasium from 10 January  www.vvg.edu.lv

8. Estimation:
The International jury will take the following into consideration:
1. Technique of the performance
2. Artistic abilities
3. Dramatic art.

More information:

Mr. Janis Zemlickis, Headmaster of Valmiera State Gymnasium
janisz@valmiera.edu.lv    
phone +371 29105610


Ms. Sanda Deisone, International Coordinator in Valmiera City Council
sanda.deisone@valmiera.lv
Phone +371 26423333