onsdag 18. januar 2012

LNU-nytt 18. januar 2012


Frokostmøte om Ungdommens maktutredning


Denne våren lanserer LNU en helt ny seminarserie med frokostmøter, som vil fortsette ut året. Det første møtet vil gå av stabelen torsdag 2. februar klokken 08.00 - 9.30 hos LNU i Øvre Slottsgate. God frokost og rettferdig kaffe serveres fra 07.45. Tema for det første frokostmøtet er "Ungdommens maktutredning: Mat for skrivebordsskuffen - eller gode forslag for mer makt til ungdom?" Følg med på våre nettsider for mer informasjon og påmelding. 

Kreativ kulturopplæring

I år bør du se opp for barne- og ungdomsorganisasjoner som er gode på kulturopplæring. Prosjektene som har fått støtte fra LNU Kulturmidlene er av det kreative slaget. Her kan du lese mer om prosjektene som har fått støtte fra LNU Kulturmidlene.Sterkere sivilsamfunn etter 22. juli

Frivillige organisasjoner har blitt styrket etter 22. juli. Det viser en undersøkelse Frivillighet Norge har gjennomført. I undersøkelsen, gjort blant et bredt utvalg norske, frivillige organisasjoner, meldes det om økt interesse for frivilligheten etter 22. juli. Les mer om undersøkelsen  pånettsidene til Frivillighet Norge og i Vårt Land.

Viktig NOU om mindreårige asylsøkere

LNU har sendt høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet i forbindelse med høringen på NOU 2011:10 ”I velferdsstatens venterom”.  LNU er glade for at de store forskjellene i tilbudet til mindreårige asylsøkere blir satt på dagsorden og for at regjeringen foreslår en minstenorm for å sikre et likt tilbud for alle. Samtidig vil LNU presisere behovet for å styrke mindreårige asylsøkeres muligheter for å delta i frivillige organisasjoner. Les hele høringssvaret fra LNU her.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar