onsdag 25. januar 2012

Årsrapport til Ung i Kor 2012


Årsrapporten til Ung i Kor for 2011 må være innsendt til oss fra medlemregisteret innen 1. april 2012.

Som første punkt i dette arbeidet ber vi alle kora i Ung i Kor (som ikke er registrert) å registrere seg Frivillighetsregisteret. Dette er nå nødvendig av flere årsaker. I år er dette nødvendig for å kunne søke momskompensasjon.

Her følger en liten huskeliste i forbindelse med oppdateringen av medlemsregisteret :

- nå skal dataene fra siste årsskifte være på plass (i realiteten dataene for høstsemesteret 2011)

- dere finner direkte pekere til medlemsregisteret fra www.ungikor.com og fra ungikor.blogspot.com (hvis du ikke alt abonnerer på nyheter fra ungikor.blogspot.com bør du også registrere deg der)

- sørg for at informasjonen om koret (lokal organisasjon) er fullstendig og oppdatert: navn, full postadresse, korets kontonummer (ikke privat eller kommunal konto), lagets kontigent, eventuell forsikring, styreperiode, siste valg, epost, mobil mv (husk å lagre endringene)

- etter dette går du inn å administerer medlemmene, inkludert sangere, styremedlemmer og dirigent med verv og funksjon. Medlemmer som ikke var med sist høst inaktiveres og nye legges inn. (opprett medlemskap) Husk full kontaktinformasjon til alle. Her fører du også inn hva den enkelte har betalt i kontigent i 2011. (husk å lagre endringene)
  Alle under 26 år og som har betalt kontigent blir da tellende medlemmer per 31.12.2011. (Det betyr IKKE at de er tellende medlemmer i 2012 - det blir avgjort seinere).

- når du føler at registreringene er på plass og har tilgang til korets totale driftskostnader for 2011/sum kostnader (uavkortet), kan du rapportere og bekrefte (bare styreleder) årsrapporten . Husk at lagets (-enes ) totale               drifskostnader bare kan føres opp en gang.

- forøvrig så finner du veiledningen til medlemsregisteret her : http://ungikor.blogspot.com/2012/01/veiledning-til-medlemsregister-2012.html

Hvis det er noe du lurer på så ring 22005640 eller send en epost til info@ungikor.com

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar