onsdag 25. januar 2012

Tegnsang - et inkluderende samarbeid


”Tegnsang” er nok ukjent begrep for de aller fleste, men i løpet av de siste to årene har elever og lærere ved utvalgte barneskoler i Trondheim blitt introdusert for et særdeles lærerikt og spennende prosjekt. ”Tegnsang i et inkluderende fellesskap” avsluttet prosjektet sitt med en stor konsert i Olavshallen 19.november 2011.

Selve begrepet ”tegnsang” er en definisjon på bruk av tegn i sang, med tegn hentet fra norsk tegnspråk. Ideen bak prosjektet er blant annet tegnsang som metode for å etablere en inkluderende kultur blant barn, i et miljø hvor det er barn med hørselstap. Dette sammen med en hypotese om at tegnsang/korsang kan være en god og inkluderende aktivitet for barn med hørselstap i en hørende kultur. Og det er det som er så fantastisk med hele prosjektet! Nettopp det at både hørende barn, og barn med hørselstap møtes i en felles arena hvor alle uttrykker seg på samme måte - med samme uttrykksmiddel. Alle er likestilt, og begge parter beveger seg inn i den andres uttrykksverden.

Ung i Kor Midt-Norge sin rolle har funnet sted i prosjektets referansegruppe. Hovedoppgaven mot slutten av prosjektet var å få de deltakende korene til å fortsette som selvstendig drevne kor, noe som også var en del av prosjektets målsetting. Dette lykkes vi med, og fire av de fem korene (ett av dem var medlemmer fra før) har nå meldt seg inn i organisasjonen. Dette gir Ung i Kor Midt-Norge en unik mulighet til å være foregangsmodell for de andre regionsleddene i landet. Fem medlemskor delvis bestående av barn med hørselstap, setter sitt preg på organisasjonen. 

Ved å bruke sang og musikk som fellesnevner, viser tegnsangprosjektet at musikk er en grenseløs uttrykksform. Inkluderingsperspektivet er dermed veldig stort. En medlemsorganisasjon som Ung i Kor har et stort kontaktnett over hele landet. Og kan være behjelpelig med å formidle kontakter, stille med råd, veiledning og konsultasjon for øvrig, for å sette inkludering på kartet både innad i organisasjonen - og ut til våre øvrige kontakter. Dette er et prosjekt vi gjerne ønsker å gå i bresjen for som barne- og ungdomsorganisasjon, og vi stiller gjerne med de mulighetene vi har for på best mulig måte å spre budskapet om tegnsang i lys av det vellykkede prosjektet i Trondheim.    


Har du lyst til å lære mer om tegnsang? Ta kontakt med Ung i Kor Midt-Norge
ungikor.midtnorge@musikk.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar