onsdag 30. november 2011

Nytt fra LNU

Ungdommen har inntatt Durban


Rundt 500 ungdommer har vært samlet på en ungdomskonferanse i Durban denne helga, for å styrke internasjonalt ungdomssamarbeid på klima og forberede oss på klimaforhandlingene som startet mandag. Dette har vært tre dager til ende med positiv energi – i form av afrikansk dans, høye ambisjoner og stor selvtillit for at vi, de unge, skal løse klimakrisa, skriver Kari-Anne Isaksen, LNUs ungdomsdelegat til klimatoppmøtet i Durban. Les mer på LNU-bloggen. 

Høye forventninger til Ungdommens Maktutredning

13. desember skal Ungdommens Maktutredning legges frem. Utvalget som står for utredningen er ledet av tidligere barneombud Trond Viggo Torgersen. Generalsekretær i LNU, Martin Østerdal, har store forventninger til hva utvalget vil legge frem, og er særlig spent på hva utredningen vil si om stemmerett for 16-åringer.
– Med tanke på de svært positive resultatene fra forsøket med stemmerett for 16-åringer i årets valg, forventer vi at Trond Viggo Torgersen, som har markert seg som en forkjemper for barns rettigheter, vil gå inn for å innføre 16-årig stemmerett, sier Østerdal.

Notiser

Får studiepoeng for frivillig arbeid
Ved universitetet i Trondheim får topplederne i studentorganisasjoner tilbud om et fag hvor man gjennom å bruke erfaringer oppnår 15 studiepoeng. Faget fletter studentenes lederverv sammen med relevant ledelsesteori. Tilbudet er unikt for lederspirene tilknyttet NTNU. Les mer på dn.no

Alternativ julefeiring for unge

Julen kan for enkelte være vanskelig og ensom. Cecilia Dinardi, vinneren av prisen "Årets forbilde" 2011, arrangerer julaften en alternativ julefeiring for unge mennesker, først og fremst mellom 18 og 25 år. Les mer om arrangementet på Dinardis egen blogg 

Vil du hjelpe til med å ansette nytt barneombud?

I 2012 skal det ansettes nytt barneombud. Barn og unge er eksperter på egen hverdag, og derfor trenger Barne-, likestillings- og departementet DEG mellom 12 og 17 år til å være med på å finne det beste barneombudet. LNU oppfordrer alle våre medlemsorganisasjoner til å finne gode kandidater til denne jobben. Les mer og søk om å bli med pådepartementets hjemmesider.


Førjulsspenning i Stortinget

LNU har gjennom hausten jobba målretta og intensivt med å få på plass viktige merknader frå Stortinget i samband med statsbudsjettet for 2012. Forslaga frå LNU er knytta til mellom anna å skjerme Frifond for tippekutt, å styrkje arbeidet med avbyråkratisering for frivillig sektor, og å sikre faste og fullfinansierte ungdomsdelegatplassar i internasjonale forum der Noreg deltek. LNU ser med stor spenning fram mot offentleggjeringa av innstillingane knytta til dei ulike sektorbudsjetta. Innstillinga frå Utanriks- og forsvarskomiteen er klar onsdag 7. desember, medan Familie- og kulturkomiteen legg fram si tilråding torsdag 8. desember. Debattane i salen går høvesvis 13. september (UD-budsjettet) og 15. desember (budsjetta til BLD og Kulturdepartementet).Stortinget overfører desse direkte i nett-TV. www.lnu.nomandag 28. november 2011

Seminar på slott?


Hvis det er mage prinsesser og prinser i koret ditt, kan det kanskje passe å synge i et vaskeekte slott. Det finnes mange slott rundt om i Europa som kan brukes til musikkaktiviteter. Felles for slike slott er at de tilbyr rimelig, men enkel innkvartering og gode lokaler å synge i. Med andre ord egner de seg godt for et helgeseminar. Dessuten kan dere kombinere sangen med å arrangere slottsball etter øvelsene.


Schloss Kapfenburg
Et slikt slott er Schloss Kapfenburg i den tyske delstaten Baden-Württemberg. Mange musikkskoler og musikkorganisasjoner bruker dette slottet til kurs og seminarer, men det går fint an å dra ditt med ditt eget kor. Du finner mer informasjon om Schloss Kapfenburg på nettstedet
http://www.schloss-kapfenburg.deTeleki-Wattay kastély
I Pomaz, noen kilometer utenfor Budapest i Ungarn, ligger Teleki-Wattay-slottet, eller Magyar Kóruskastély (Ungarns korslott). Dette slottet ble gitt i gave til ungarske kororganisasjoner, og siden 2008 har det vært i bruk av sangere både fra Ungarn og resten av verden. Du finner mer informasjon på nettstedet
http://www.koruskastely.hu

fredag 25. november 2011

Norges Ungdomskor 2012


Norges Ungdomskor 2009 på scenen i Utrecht (NL)


Påmeldingen for 2012 er avsluttet, men har du spørsmål angående prosjektet eller koret for øvrig, ta kontakt på nuk@ungikor.com


Norges Ungdomskor 2012 (NUK) er et ettårig nasjonalt prosjekt for unge sangere, som drives av Ung i Kor. Norges Ungdomskor 2012 består av to samlinger, og samler rundt 40 sangere mellom 16 og 26 år fra hele landet.Sangerne taes ut gjennom prøvesang.
De sangere som har prøvesunget og som deltok i ett av prosjektene Norges Ungdomskor 2010 eller Norges Ungdomskor 2011, kan få delta i Norges Ungdomskor 2012 uten å prøvesynge på nytt.
Norges Ungdomskor-prosjektene har to hovedmål:
 1. Å utvikle dyktige, unge korsangere fra hele landet ved hjelp av dyktige dirigenter og inspirerende og utfordrende repertoar.
 2. Å holde et høyt musikalsk nivå, og gi den enkelte sanger gode musikalske og sosiale opplevelser.

Norges Ungdomskor 2012.
Dirigent/kunstnerisk leder for prosjektet er Tone Bianca Sparre Dahl. Den som har ansvaret for det praktiske  er Ole Albrekt Nedrelid.

NUK 2012 skal synge i Torino
Obligatorisk deltakelse for alle sangerne er en helg med øvelser i Bergen 27.-29. april, samtøvelser og turné i Torino-regionen i Italia fra ca 24. juli til 4. august.

Påmeldingsskjema og mer informasjon om prøvesang finner du nedenfor.
For å prøvesynge til Norges Ungdomskor 2012 må du:

 1. være mellom 16 og 26 år (født 01.01.86 – 30.06.96).
 2. være god til å lese noter, og ha bred erfaring som korsanger.
 3. Dersom vi velger deg ut som sanger til prosjektet, må du kunne delta i begge samlingene med Norges Ungdomskor 2012 i sin helhet. Du må derfor gjøre avtaler med skole, arbeidsgiver, familie,kjæreste osv. på forhånd. I mars 2012 gjør vi bindende avtaler mellom hver enkelt sanger og Ung i Kor.
Egenandel for hver sanger er kr. 2.000,- Ut over dette kjøper du bare egne reiser til og fra samlingpunktene i Norge.Du får reisestøtte til dette i etterkant etter faste satser.Øvrige kostnader i forbindelse med samlingene dekkes av oss.Men hvis du trekker deg etter å ha inngått avtale med oss blir du belastet med dobbel egenandel, 4000,- kroner. Det er fordi vi får store ekstra kostnader i slike tilfelle.

Merk: 
 1. Hvis du ikke har deltatt i Norges Ungdomskor tidligere, må du prøvesynge.
 2. Hvis du deltok i Norges Ungdomskor 2009 eller tidligere, må du prøvesynge.
 3. Hvis du deltok i Norges Undgomskor 2011, men ikke prøvesang til prosjektet må du prøvesynge.
 4. Hvis du deltok i Norges Ungdomskor 2010 og/eller 2011 og prøvesang til ett av disse prosjektene, trenger du ikke prøvesynge for å delta i Norges Ungdomskor 2012.
 5. Du kan prøvesynge i Oslo 28. januar 2012, eller ved å sende oss et opptak (lydfil) innen den samme datoen.

Har du spørsmål om deltakelse, prøvesang eller noe annet? Kontakt prosjektleder Ole Albrekt Nedrelid på
nuk@ungikor.com
eller per mobil/sms 936 47 836.
Velkommen til påmelding/prøvesang!

Påmeldingen for 2012 er avsluttet, men har du spørsmål angående prosjektet eller koret for øvrig, ta kontakt på nuk@ungikor.com


torsdag 24. november 2011

Nyheter fra European Choral Association - Europa Cantat

Logo ECA-EC
Newsflash, 
November 2011


Logo
    TorinoEUROPA CANTAT festival in Turin 2012 - Deadline for applications approaching

The festival in Turin from 27th July to 5th August 2012 will offer more than 50 ateliers with different musical genres for choirs and individual singers of any level. There will also be offers for conductors and composers and training courses for young managers as well as Open Singing, concerts, fringe programmes and much more (more n our Press Release >> here). Are you ready to apply? You can now register online on www.ectorino2012.it. Those applying before 30th November 2011 will be guaranteed to attend one of the ateliers of their choice!

World Youth Choir sings for Nobel Peace Prize winners/ World Youth Choir 2012 session in Cyprus
We are proud to announce that the World Youth Choir will participate at different events in the frame of the Nobel Peace Prize Award in Oslo on December 19th and 11th and will give a solo concert in Oslo University’s Ceremonial Hall on Friday December 9th. More information in the Press Release >> here. / The World Youth Choir session 2012 will be held in Cyprus and will include a tour to Greece and Turkey. Further information on the session and the auditions on www.worldyouthchoir.org.


Michal HajekMichal Hájek successful in conductors‘ competition

At the International Competition for Young conductors in Hungary, 29-year old conductor Michal Hájek from Czech Republic won the overall 1st prize as well as the special prize of the European Choral Association – Europa Cantat which consists in an (assistant) conductorship at the EUROPA CANTAT festival in 2015. Michal convinced the jury with his conducting technique and his communication skills. The 2nd prize was won by Ruut Kiiski from Finland, the third prize went to Matteo Valbusa from Italy. >>moreEuropean Choral Association - Europa Cantat and IMC World Forum on Music
We are proud to report that the Hearts-in-Harmony project in Barcelona was one of the three winners of the IMC Musical Rights Awards 2011, as projected of SCIC (Secretariat de Corals Infantils de Catalunya) nominated by the European Choral Association- Europa Cantat together with the Moviment Coral Català. More in the official Press Release >> here and on our website >> here. The Prize was awarded in the frame of the World Forum on Music of the International and European Music Council (see www.worldforumonmusic.org) at which our association was also present with several project presentations, a delegation of representatives from different choral associations and at the infomarket. At the General Assembly following the forum, our Secretary General Sonja Greiner was elected Treasurer of the International Music Council. You will find the full composition of the Board >> here.


Further news on our Association on http://www.europeanchoralassociation.org/news under the following headlines:
Turin welcomes General Assembly with a view to the 2012 festival
ECmagazine 3/2011 available online for members
World Choral Day on December 12th 2011

Bonn greets Turin - Torino Vocal Ensemble and Carlo Pavese in Bonn
European Award for Choral Composers
Composition Competition in association with the European Academy for Conductors in Graz
 

Concerts and Workshop with Netherlands Youth Choir in Dortmund
European Choral Association - Europa Cantat at different music fairs
Summer Activities 2011
Banner ECA-EC

News from IFCM
The International Federation for Choral Music elected a new Board at the General Assembly in the frame of the 9th World Symposium on Choral Music in Puerto Madryn. Michael Anderson (USA) was elected President, further members on the Executive Board are Leon Tong (Hong Kong, China), Philip Brunelle (USA), Saeko Hasegawa (Japan), Stephen Leek (Australia), Theodora Pavlovitch (Bulgaria) and Hakan Wickström (Finland). For further information see www.ifcm.net and for the full Board see >> here.

News from Culture Action Europe / We Are More campaign
Culture Action Europe, which held its General Assembly on 19 October 2011 in Brussels, also elected a new Executive Committee with Mercedes Giovinazzo. More on www.cultureactioneurope.org and  >> here. The General Assembly discussed further steps for the We Are More campaign which was also mentioned several times during the European Cultural Forum the following days. In November Culture Action Europe published a vacancy announcement for the post of Secretary General. More >> here.

News from Choral Festival Network
Kaie Tanner has been elected President of the Choral Festival Network during the online General Assembly on November 21st and 22nd 2011. Further Board members are Vice-President Jeroen Schrijner, Treasurer Sebastian Pflüger, Secretary General Simonne Cleays as well as Board members Maria Elina Mayorga and Dolf Rabus. More about the Choral Festival Network on www.choralfestivalnetwork.org

News from Musica International
Musica International is offering a new membership advantage to is member organisations. From January 2012 the individual members and member organsiations of the European Choral Association - Europa Cantat will have privileged access to the Musica Database from the password-protected membership section on our website. More about Musica International on www.musicanet.org

fredag 18. november 2011

Musikklokaler til øving og konserter

Norsk musikkråd har et eget nettsted med informasjon om musikklokaler. På www.musikklokaler.no finner du mye nyttig om akustikk, utstyr, innredning, lys og luft... Ja, alt som angår musikklokaler. Nå kan du også delta i en konkurranse hvor dere kan vinne en måling av akustikk og lydnivå i øvingslokalet deres. Det har en verdi av 5000 kroner.

Kor har andre krav til musikklokaler enn for eksempel et korps eller et rockeband. Du kan lære mye mer om dette på www.musikklokaler.no

Musikklokaler er et prioritert tema for Ung i Kor i perioden fra 2011 til 2013. Derfor samarbeider vi tett med Norsk musikkråd om dette. På dirigentkurset vårt i januar 2012, kommer akustikk i musikklokaler til å være et egen tema. Selv om påmeldingsfristen til dette kurset er ute, har vi i skrivende stund fortsatt noen ledige plasser, så hvis du hiver deg rundt, kan du kanskje få plass på kurset.


torsdag 17. november 2011

Il Garda in Coro, april 2012

17. til 21. april 2012 arrangerer organisasjonen Il Garda in Coro internasjonal konkurranse for barnekor og ungdomskor i Malcesine som ligger ved Gardasjøen i Italia.

Mer informasjon finner du på http://www.ilgardaincoro.com/homeeng.html

The online conductor


Denne artikkelen er skrevet av Ung i Kor sin musikkonsulent, Kjetil, og ble først publisert i European Choral Magazine, nummer 3/2011. Det er et fagtidsskrift som utgis av European Choral Association - Europa Cantat.

Ung i Kor vil av og til gjengi artikler som er publisert av andre, selv om de noen ganger er på et annet språk. 

Before the Internet, I had to go to schools, universities, seminars and libraries to learn new things. Now, I have the whole world of knowledge at my fingertips when I am sitting at a computer. Since I own a smartphone, I also have the whole world of knowledge in my pocket. In addition to a world of knowledge, the Internet is also a world of choral music.
Ten years ago, there were already some web sites dedicated to our work. ChoralNet, Choral Public Domain Library, MUSICA and others provide us with a lot of resources. I guess you have already spent quite some time on these websites. They have evolved dramatically since they were launched back in the stone age of the 1990s.  

So, where are the best places on the Internet to find inspiration, ideas and resources for your work as a conductor? Where is the best place to post your questions?

I don’t have a simple answer to those questions. However, I can tell you a little about how I use the Internet myself. Maybe some of the stuff that I have in my Internet tool chest can be of use to you too.

I access the Internet from computers and from a smartphone. I make sure that everything I store on the Internet myself can be accessed from my phone. This ensures that it is available in every rehearsal hall, and when I am traveling.  

First of all, I use search engines (Google, Bing etc.) all the time. Seach engines use complex techniques to find what I am looking for, and they save me a lot of time and mouse clicks. Instead of letting me navigate through menus on a web site, search engines take me directly to the page I want to see.

In addition to Google and Bing, there are some specialized search engines out there. ScorSer is one of them, and I use it often to search for scores, recordings and midi files. The nice thing about ScorSer is that I can write a search term in one language and get results in another language. In other words, I can type in the search phrase “Amur bølger” (in Norwegian) and ScorSer will find the Russian waltz “Амурские волны”.

I spend a lot of time on YouTube, listening to performances of music there. I recommend that you set up a YouTube account yourself. It is free, and in addition to allow you to upload your own videos, it also lets you subscribe to other YouTube users. This means that when your favourite choir or composer uploads a new video to YouTube, you will be notified. YouTube also has much more than videos of musical performances. Try searching for “conducting masterclass” for instance, and you may be surprised.

SoundCloud is similar to YouTube, except that is for sound instead of video. Users upload sound files to SoundCloud. If you sign up for an account on SoundCloud (yes, it is free), you can subscribe to uploads from other users. Among other things, I store recordings from rehearsals there and share them with the singers.

I conduct three choirs. That means that I communicate with a large number of singers every day. Social networks on the Internet are useful tools for such communication. Most online social networks let you create groups for sharing. In Norway, most people use Facebook, so for a Norwegian conductor, Facebook would be the first choice. However, when Google+ was launched this summer, I found it to be an even better tool for sharing information. It will deliver messages via email to those singers who don’t have a Google+ account yet.

There are also a number of social online social networks dedicated to choral music. In addition to groups on Facebook, LinkedIn, Vkontakte and others, there are also “specialized” networks. ChoirPlace is a fairly new site where choirs can upload photos and link to videos from YouTube and Vimeo. Polifonia and ChoralNet are examples of networks that in addition to information about choirs have forums, blogs, articles and lists of everything related to choral music.

There are a lot of blogs focusing on choral music. I also have Twitter lists of choirs, conductors, composers and festivals that I follow. Twitter takes some time to understand, but if you get the hang of it, you may find that it is a fantastic tool for staying in touch with colleagues.

I write a blog myself that I encourage singers to follow. Via my blog I share my thoughts, for instance my interpretation of a piece of music, with a lot of singers. And when I want to share the same thoughts with a new choir, I can point those singers to that blog post.

For music notation, I use MuseScore (it is a free application that is available for Windows, Linux and MacOS). I can upload my scores to the Internet directly from MuseScore, and share them with singers and other conductors. With a few mouse clicks, my work is stored on the Internet, and is available to my singers for download as mp3, MIDI or PDF.

Among my favourite sites is IMSLP, the International Music Score Library Project. It is a collection of scores that are in the public domain (Petrucci Music Library), but also a great music blog (IMSLP Journal) and discussion forums where I can get in touch with composers, conductors, musicologists and musicians from all over the world.

Most of us use free (public domain) sheet music downloaded from the Internet, bur there are also more and more publishers that let us purchase copyrighted music online and print it ourselves. Instead of waiting for days or weeks to have our sheet music delivered, we hold the printed music in our hand a couple of minutes after entering the credit card details on a web site. Search for “sheet music on demand”, and you will find a number of web stores that you can check out.

The Internet by itself does not make us better conductors. But it can surely make it easier to share our music and our knowledge with others. And it makes it easier to be inspired and to be inspiring. Which is exactly what our work is all about.onsdag 9. november 2011

Touch the Future - festival for barne- og ungdomskor, 29. juni til 8. juli 2012


Festivalen Touch the Future arrangeres for 4. gang i 2012. Her samles barnekor og ungdomskor i den lille byen Dannstadt-Schauernheim som ligger i delstaten Rheinland-Pfalz i Tyskland. For mer informasjon kan du sjekke ut nettstedet hvor du finner informasjon på tysk og engelsk. http://touch-the-future.org/


mandag 7. november 2011

Viva la Vida

Ukens korsang er Viva la Vida av Coldplay, her i et arrangement for guttekor. Guttekoret som framfører ukens korsang er Drakenberg boys choir. Du kan lese mer om de her.


God koruke! :)

tirsdag 1. november 2011

Kurs for barne- og ungdomskordirigenter


Ung i Kor inviterer til
Kurs for barne- og ungdomskordirigenter
Stjørdal, 6. til 8. januar 2012 (fra 18:00 fredag til 14:00 søndag)
Quality Airport Hotel Værnes/Stjørdal kino.

Emner:
Musikkteater med unger - Steffen Kammler
Lyd og rom - Jon G. Olsen

Ung i Kor sitt årlige kurs for dirigenter er blitt en av landets viktigste møteplasser for oss som arbeider med barnekor og ungdomskor. Hvert år samles dirigenter fra hele landet for faglig påfyll fra dyktige instruktører. Men vel så viktig er anledningen til å dele erfaringer og utfordringer med kolleger.

Kurset holdes i Stjørdal. Dit kan du reise med tog, fly, buss eller bil. Stjørdal ligger rett ved Trondheim lufthavn. Vi skal bo på Quality Airport Hotel Værnes, og kommer til å arbeide dels i Stjørdal kino (som ligger rett over gata fra hotellet) og dels inne på hotellet.

Med barnesangere på de skrå bredder
Liker du musikkteater, musikaler, opera? Har du noengang satt opp en dramatisk forestilling med barne- eller ungdomskoret? 6. til 8. januar 2012 kan du lære noen knep av en ekspert på dette feltet. I tillegg setter vi fokus på barnekorsangere som ønsker ekstra utfordringer, og vi lærer mer om lokaler for øvelser og konserter.
Steffen Kammler vokste opp og ble utdannet i Tyskland. Sine første musikalske erfaringer fikk han som barn i Dresdner Kreuzchor. Han dirigerte ved operahus i Halle og Hamburg før han i 2001 flyttet til Norge og jobben som kormester for Den Norske Operas kor. Han har utviklet operaens kor til å bli blant de beste profesjonelle kor i vår del av Verden, og samtidig bygget opp Operaens barnekor, og har dirigert en rekke forestillinger for og med barn og ungdom. Steffen er også gjesteprofessor ved universitetet i Shaoxing i Kina. I Stjørdal kommer Steffen til å dele sine erfaringer fra arbeid med barn og ungdom på operascenen. I tillegg vil vi drøfte hva slags tilbud vi kan tilby de sangere som trenger ekstra utfordringer.


“God akustikk finnes ikke!”
Hvordan påvirker rommet øvelsene og konsertene våre? Ødelegger lokalet for oss, eller øker det kvaliteten på musikken vår? Ofte er det enkle grep som skal til for å bedre forholdene for sangerne i koret. Det trenger ikke koste stort å gjøre tilpasninger av rommet vi øver i. 


Jon G. Olsen er daglig leder i Akershus musikkråd, og leder Norsk musikkråd sitt nasjonale utvalg for musikklokaler. Etter lunsj lørdag, vil Jon bruke et par timer på å gi oss råd om lokalene vi synger i.

Skjema for påmelding.