fredag 25. november 2011

Norges Ungdomskor 2012


Norges Ungdomskor 2009 på scenen i Utrecht (NL)


Påmeldingen for 2012 er avsluttet, men har du spørsmål angående prosjektet eller koret for øvrig, ta kontakt på nuk@ungikor.com


Norges Ungdomskor 2012 (NUK) er et ettårig nasjonalt prosjekt for unge sangere, som drives av Ung i Kor. Norges Ungdomskor 2012 består av to samlinger, og samler rundt 40 sangere mellom 16 og 26 år fra hele landet.Sangerne taes ut gjennom prøvesang.
De sangere som har prøvesunget og som deltok i ett av prosjektene Norges Ungdomskor 2010 eller Norges Ungdomskor 2011, kan få delta i Norges Ungdomskor 2012 uten å prøvesynge på nytt.
Norges Ungdomskor-prosjektene har to hovedmål:
  1. Å utvikle dyktige, unge korsangere fra hele landet ved hjelp av dyktige dirigenter og inspirerende og utfordrende repertoar.
  2. Å holde et høyt musikalsk nivå, og gi den enkelte sanger gode musikalske og sosiale opplevelser.

Norges Ungdomskor 2012.
Dirigent/kunstnerisk leder for prosjektet er Tone Bianca Sparre Dahl. Den som har ansvaret for det praktiske  er Ole Albrekt Nedrelid.

NUK 2012 skal synge i Torino
Obligatorisk deltakelse for alle sangerne er en helg med øvelser i Bergen 27.-29. april, samtøvelser og turné i Torino-regionen i Italia fra ca 24. juli til 4. august.

Påmeldingsskjema og mer informasjon om prøvesang finner du nedenfor.
For å prøvesynge til Norges Ungdomskor 2012 må du:

  1. være mellom 16 og 26 år (født 01.01.86 – 30.06.96).
  2. være god til å lese noter, og ha bred erfaring som korsanger.
  3. Dersom vi velger deg ut som sanger til prosjektet, må du kunne delta i begge samlingene med Norges Ungdomskor 2012 i sin helhet. Du må derfor gjøre avtaler med skole, arbeidsgiver, familie,kjæreste osv. på forhånd. I mars 2012 gjør vi bindende avtaler mellom hver enkelt sanger og Ung i Kor.
Egenandel for hver sanger er kr. 2.000,- Ut over dette kjøper du bare egne reiser til og fra samlingpunktene i Norge.Du får reisestøtte til dette i etterkant etter faste satser.Øvrige kostnader i forbindelse med samlingene dekkes av oss.Men hvis du trekker deg etter å ha inngått avtale med oss blir du belastet med dobbel egenandel, 4000,- kroner. Det er fordi vi får store ekstra kostnader i slike tilfelle.

Merk: 
  1. Hvis du ikke har deltatt i Norges Ungdomskor tidligere, må du prøvesynge.
  2. Hvis du deltok i Norges Ungdomskor 2009 eller tidligere, må du prøvesynge.
  3. Hvis du deltok i Norges Undgomskor 2011, men ikke prøvesang til prosjektet må du prøvesynge.
  4. Hvis du deltok i Norges Ungdomskor 2010 og/eller 2011 og prøvesang til ett av disse prosjektene, trenger du ikke prøvesynge for å delta i Norges Ungdomskor 2012.
  5. Du kan prøvesynge i Oslo 28. januar 2012, eller ved å sende oss et opptak (lydfil) innen den samme datoen.

Har du spørsmål om deltakelse, prøvesang eller noe annet? Kontakt prosjektleder Ole Albrekt Nedrelid på
nuk@ungikor.com
eller per mobil/sms 936 47 836.
Velkommen til påmelding/prøvesang!

Påmeldingen for 2012 er avsluttet, men har du spørsmål angående prosjektet eller koret for øvrig, ta kontakt på nuk@ungikor.com


1 kommentar: