onsdag 30. november 2011

Nytt fra LNU

Ungdommen har inntatt Durban


Rundt 500 ungdommer har vært samlet på en ungdomskonferanse i Durban denne helga, for å styrke internasjonalt ungdomssamarbeid på klima og forberede oss på klimaforhandlingene som startet mandag. Dette har vært tre dager til ende med positiv energi – i form av afrikansk dans, høye ambisjoner og stor selvtillit for at vi, de unge, skal løse klimakrisa, skriver Kari-Anne Isaksen, LNUs ungdomsdelegat til klimatoppmøtet i Durban. Les mer på LNU-bloggen. 

Høye forventninger til Ungdommens Maktutredning

13. desember skal Ungdommens Maktutredning legges frem. Utvalget som står for utredningen er ledet av tidligere barneombud Trond Viggo Torgersen. Generalsekretær i LNU, Martin Østerdal, har store forventninger til hva utvalget vil legge frem, og er særlig spent på hva utredningen vil si om stemmerett for 16-åringer.
– Med tanke på de svært positive resultatene fra forsøket med stemmerett for 16-åringer i årets valg, forventer vi at Trond Viggo Torgersen, som har markert seg som en forkjemper for barns rettigheter, vil gå inn for å innføre 16-årig stemmerett, sier Østerdal.

Notiser

Får studiepoeng for frivillig arbeid
Ved universitetet i Trondheim får topplederne i studentorganisasjoner tilbud om et fag hvor man gjennom å bruke erfaringer oppnår 15 studiepoeng. Faget fletter studentenes lederverv sammen med relevant ledelsesteori. Tilbudet er unikt for lederspirene tilknyttet NTNU. Les mer på dn.no

Alternativ julefeiring for unge

Julen kan for enkelte være vanskelig og ensom. Cecilia Dinardi, vinneren av prisen "Årets forbilde" 2011, arrangerer julaften en alternativ julefeiring for unge mennesker, først og fremst mellom 18 og 25 år. Les mer om arrangementet på Dinardis egen blogg 

Vil du hjelpe til med å ansette nytt barneombud?

I 2012 skal det ansettes nytt barneombud. Barn og unge er eksperter på egen hverdag, og derfor trenger Barne-, likestillings- og departementet DEG mellom 12 og 17 år til å være med på å finne det beste barneombudet. LNU oppfordrer alle våre medlemsorganisasjoner til å finne gode kandidater til denne jobben. Les mer og søk om å bli med pådepartementets hjemmesider.


Førjulsspenning i Stortinget

LNU har gjennom hausten jobba målretta og intensivt med å få på plass viktige merknader frå Stortinget i samband med statsbudsjettet for 2012. Forslaga frå LNU er knytta til mellom anna å skjerme Frifond for tippekutt, å styrkje arbeidet med avbyråkratisering for frivillig sektor, og å sikre faste og fullfinansierte ungdomsdelegatplassar i internasjonale forum der Noreg deltek. LNU ser med stor spenning fram mot offentleggjeringa av innstillingane knytta til dei ulike sektorbudsjetta. Innstillinga frå Utanriks- og forsvarskomiteen er klar onsdag 7. desember, medan Familie- og kulturkomiteen legg fram si tilråding torsdag 8. desember. Debattane i salen går høvesvis 13. september (UD-budsjettet) og 15. desember (budsjetta til BLD og Kulturdepartementet).Stortinget overfører desse direkte i nett-TV. www.lnu.noIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar