fredag 22. november 2013

Støtte til musikkopplæring

Ung i Kor - Støtte til musikkopplæring


Nå kan du søke om støtte til musikkopplæring fra
Ung i Kor. Tilbudet gjelder deg som er musikkstudent, 
musikkpedagog og eller utøver.
Intensjonen med ordningen er å stimulere enkeltpersoner innenfor barne- og ungdomskorfeltet til musikalsk, faglig og personlig utvikling. Målet med dette er å øke kvaliteten på det musikkfaglige arbeidet i alle ledd innenfor barne- og ungdomskorområdet.

Det gis støtte på inntil kr 10.000 til enkeltpersoner som tar etterutdanning, påfyll, skolering i form av kurs e.l.

Du som søker forplikter deg til å rapportere om tiltaket i form av et blogginnlegg.

Det er ikke et krav å være medlem av Ung i Kor for å kunne søke.


Søknader sendes inn via skjema på nett før 1.januar 2014 - finn skjema HER

I søknaden må du klargjøre hvilket opplæringstiltak det gjelder, og legge ved en kostnadsoversikt. Sentralstyret i Ung i Kor vil behandle søknadene, og meddele resultatet på mail. Mottakere av støtten vil også bli nevnt på Ung i Kor sine nettsider og via sosiale medier.onsdag 20. november 2013

Over 300 sangere påmeldt Europa Cantat junior!


Europa Cantat-junior-festivalen, som Ung i Kor-Vest arrangerer i Bergen 31.juli til 6. august 2014, har allerede fått over 300 påmeldte sangere. Sangerne kommer med sine kor, og skal delta i workshops, fellessang, samt gi egne konserter. Også selvfølgelig mange andre aktiviteter og opplevelser Vestlandet kan tilby. Korene kommer fra Grønland, Danmark, Tyskland, Nederland, Spania og så langt borte som Kina. Vi gleder oss til å ta imot så mange flotte kor!


Påmeldingsfristen er 31.januar, men det var en rabatt for de som klarte å melde seg på tidlig, frem til 15. november. Derfor strømmet påmeldingene inn i forrige uke. Det var spennende å se påmeldingene som rullet inn, og vi er i dialog med flere som kommer til å melde seg snart. Det er til nå bare ett norsk kor påmeldt, og vi håper på flere. Europa Cantat junior er en fantastisk opplevelse, og vi vil at også norske barn og norske kor skal få være med på dette! Vi har fått signaler om flere norske kor som planlegger å være med, men bare ett påmeldt kor sålangt.Vi oppfordrer kor som vil være med, til å melde seg på raskt, og gå igang med å samle inn påmeldinger allerede nå. Husk at det tar tid å samle inn nødvendig informasjon og deltakeravgift. «Festivalen kan maks ta imot 800 sangere. Dette virker veldig mange, men ut fra den store påmeldingen nå i november, begynner vi å få tro på at vi kan komme opp i mer enn 800 søkere», sier Marius Romslo, daglig leder i Ung i Kor-Vest. «Om det blir flere søkere enn vi har plass til, må vi prioritere blant de sist påmeldte». Åsne Kvamme, prosjektmedarbeider i festivalen, sier det er veldig gøy med så mange påmeldte tidlig. «Når vi arrangerer ting i Ung i Kor-Vest regi, er det ofte slik at vi først jobber hardt for å lage arrangementet, og så gjør en stor jobb for å få nok påmeldte. Med over 300 påmeldte vet vi allerede nå at det blir festival til sommeren. Vi kan senke skuldrene, og legge enda mer krefter i å få festivalen så flott som mulig.»Sammen med festivalen er det også en studietur for dirigenter, som ledes av Kjetil Aamann fra Norsk Sangerforum. Her er det også god påmelding, per idag ca 12 ledige plasser.«Dette blir en opplevelse for livet!»  «Her i Bergen samler vi alle gode krefter for å gi ungdommene en god opplevelse. Over jul inviterer vi til dugnadsdag for folk i alle aldre, for det er 1000 ting som skal ordnes før vi får storfint besøk av så mange unge sangere.» sier Åsne og Marius.

Mer informasjon om festivalen og påmelding finner du på http://www.ecjunior.com/ 

Velkommen til Bergen!

tirsdag 19. november 2013

Norges Ungdomskor 2014Prøvesyng til Norges Ungdomskor 2014

Norges Ungdomskor (NUK) er et ettårig nasjonalt prosjekt for unge sangere, som drives av Ung i Kor. Norges Ungdomskor samler rundt 40 sangere mellom 16 og 26 år fra hele landet. Sangerne tas ut gjennom prøvesang.

Norges Ungdomskor har to hovedmål:

 • Å utvikle dyktige, unge korsangere fra hele landet ved hjelp av dyktige dirigenter og inspirerende og utfordrende repertoar.
 • Å holde et høyt musikalsk nivå, og gi den enkelte sanger gode musikalske og sosiale opplevelser.


Norges Ungdomskor 2014

Dirigent/kunstnerisk leder for prosjektet er Vivianne Sydnes. Norges Ungdomskor 2014 består av to samlinger hvor deltakelse er obligatorisk for alle sangere:


Påmelding og prøvesang

De sangere som prøvesang og ble aksepterte i 2013, kan få delta i Norges Ungdomskor 2014 uten å prøvesynge igjen. Prøvesang er obligatorisk for alle andre.

For å prøvesynge til Norges Ungdomskor må du:
 • være mellom 16 og 26 år (født 01.01.88-30.06.98)
 • være god til å lese noter, og ha bred erfaring som korsanger
 • dersom du blir valgt ut, må du kunne delta i begge samlingene med Norges Ungdomskor 2014 i sin helhet. Du må derfor gjøre avtaler med skole, arbeidsgiver, familie, kjæreste osv. på forhånd. I mars 2014 gjør vi bindende avtaler mellom hver enkelt sanger og Ung i Kor.

Egenandel for hver sanger er kr. 2.000,-. Ut over dette kjøper du bare egne reiser til og fra samlingspunktene i Norge. Du får reisestøtte til dette i etterkant etter faste satser. Øvrige kostnader i forbindelse med samlingene dekkes av Ung i Kor. Hvis du trekker deg etter å ha inngått avtale med oss blir du belastet med dobbel egenandel, 4.000,- siden vi får store ekstra kostnader i slike tilfelle.

Prøven vil bestå av hovedsakelig tre deler:

 • Registerøvelser
 • Egetvalgt, forberedt stykke
 • Obligatorisk stykke du vil få tilsendt etter at du har meldt deg på

Merk:

 • Hvis du aldri har deltatt i Norges Ungdomskor må du prøvesynge.
 • Hvis du prøvesang og ble akseptert til Norges Ungdomskor i 2013 trenger du ikke å prøvesynge.
 • Du kan prøvesynge i Oslo 15.februar, i Bergen 16.februar, eller ved å sende inn et lydopptak innen den 7.februar. Regionkontorene kan assistere med innsending av opptak.
 • Du må melde deg på til prøvesang/deltakelse før 31.januar.


Meld deg på til prøvesang HER


Har du spørsmål om deltakelse, prøvesang eller trenger hjelp med å lage et lydopptak? Kontakt produsent Victoria Liedbergius på nuk@ungikor.com eller tlf. 22 00 56 40.
Nominer din dirigent!

Årets barnekordirigent 2013


Hvert år deler Ung i Kor ut en pris til en barnekordirigent som gjort seg spesielt bemerket i løpet av året. Prisen går til en korleder som primært arbeider med sangere under 16 år. Den kan gis til dirigenter som utmerker seg enten gjennom et spesielt prosjekt eller gjennom kontinuerlig arbeid av høy kvalitet.

Prisen er på 25.000 kr sammen med et håndfast bevis i form av en skulptur.

Enhver barnekorleder i Norge kan foreslås som kandidat til prisen. Kandidater trenger ikke være medlem av Ung i Kor.

Kor kan nominere kandidater fram til 1.januar 2014 HER