tirsdag 19. november 2013

Norges Ungdomskor 2014Prøvesyng til Norges Ungdomskor 2014

Norges Ungdomskor (NUK) er et ettårig nasjonalt prosjekt for unge sangere, som drives av Ung i Kor. Norges Ungdomskor samler rundt 40 sangere mellom 16 og 26 år fra hele landet. Sangerne tas ut gjennom prøvesang.

Norges Ungdomskor har to hovedmål:

 • Å utvikle dyktige, unge korsangere fra hele landet ved hjelp av dyktige dirigenter og inspirerende og utfordrende repertoar.
 • Å holde et høyt musikalsk nivå, og gi den enkelte sanger gode musikalske og sosiale opplevelser.


Norges Ungdomskor 2014

Dirigent/kunstnerisk leder for prosjektet er Vivianne Sydnes. Norges Ungdomskor 2014 består av to samlinger hvor deltakelse er obligatorisk for alle sangere:


Påmelding og prøvesang

De sangere som prøvesang og ble aksepterte i 2013, kan få delta i Norges Ungdomskor 2014 uten å prøvesynge igjen. Prøvesang er obligatorisk for alle andre.

For å prøvesynge til Norges Ungdomskor må du:
 • være mellom 16 og 26 år (født 01.01.88-30.06.98)
 • være god til å lese noter, og ha bred erfaring som korsanger
 • dersom du blir valgt ut, må du kunne delta i begge samlingene med Norges Ungdomskor 2014 i sin helhet. Du må derfor gjøre avtaler med skole, arbeidsgiver, familie, kjæreste osv. på forhånd. I mars 2014 gjør vi bindende avtaler mellom hver enkelt sanger og Ung i Kor.

Egenandel for hver sanger er kr. 2.000,-. Ut over dette kjøper du bare egne reiser til og fra samlingspunktene i Norge. Du får reisestøtte til dette i etterkant etter faste satser. Øvrige kostnader i forbindelse med samlingene dekkes av Ung i Kor. Hvis du trekker deg etter å ha inngått avtale med oss blir du belastet med dobbel egenandel, 4.000,- siden vi får store ekstra kostnader i slike tilfelle.

Prøven vil bestå av hovedsakelig tre deler:

 • Registerøvelser
 • Egetvalgt, forberedt stykke
 • Obligatorisk stykke du vil få tilsendt etter at du har meldt deg på

Merk:

 • Hvis du aldri har deltatt i Norges Ungdomskor må du prøvesynge.
 • Hvis du prøvesang og ble akseptert til Norges Ungdomskor i 2013 trenger du ikke å prøvesynge.
 • Du kan prøvesynge i Oslo 15.februar, i Bergen 16.februar, eller ved å sende inn et lydopptak innen den 7.februar. Regionkontorene kan assistere med innsending av opptak.
 • Du må melde deg på til prøvesang/deltakelse før 31.januar.


Meld deg på til prøvesang HER


Har du spørsmål om deltakelse, prøvesang eller trenger hjelp med å lage et lydopptak? Kontakt produsent Victoria Liedbergius på nuk@ungikor.com eller tlf. 22 00 56 40.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar