onsdag 25. januar 2012

Veiledning til medlemsregister 2012


Registreringer i og rapportering fra Ung i Kor sitt medlemsregister
Veiledning

Frist for rapportering fra medlemsregisteret i 2011 er 1. april.

En eller flere av korets medlemmer (styremedlemmer) har rettigheter som gir dem anledning til å gjøre registreringer i Ung i Kor sitt medlemsregister. Den som har slike rettigheter kalles en administrator. De er derved administrator av en begrenset del av medlemsregisteret, nemlig den som angår koret ditt. Administratorer har fått tilsendt en epost med brukernavn og passord. Passordet er personlig - og må aldri deles med andre. Alle registreringer som blir gjort i systemer blir loggført, og kombinasjonen av brukernavn og passord er derved en digital signatur.

Her følger en veiledning til registreringer og rapporteringer som du kan gjøre dersom du er administrator.

Registreringer

Du logger deg på her: 

nobu.ensembler.no

  • Brukernavnet ditt er den epostadressen som du har oppgitt til oss.
  • Passordet fikk du tilsendt med epost. Vi har ikke tilgang til passordet ditt. Har du rota det bort, kan systemet generere et nytt til deg. Når du er logget inn, vil du få tilgang til koret ditt. Hvis du er leder for mer enn ett kor, får du en oversikt over lokale organisasjoner (kor) som du kan administrere.

Det første du må gjøre er å registrere alle opplysninger om koret. De feltene som er merket med en rød stjerne, må fylles ut. Hvis ikke, vil blant annet koret ditt ikke kunne motta penger fra oss.

Noen av feltene trenger kanskje litt forklaring.

Regional organisasjon
Her velger du hvilken regional organisasjon koret tilhører.

Styreperiode
Vi spør egentlig etter hvor ofte dere velger styre (har årsmøte). Er det hvert år, annet hvert år eller sjeldnere? Noen har overlappende styre (velger f.eks. bare halvparten på hvert årsmøte), men det betyr egentlig at man velger nytt styre på hvert årsmøte.

Siste styrevalg
I de fleste tilfeller er det datoen for det siste årsmøtet du skal føre opp her. 

Aktivitetsområder
Noen kor har medlemmer fra mer enn en enkelt kommune. Og noen kor har medlemmer fra mer enn ett enkelt fylke. Søk opp den eller de kommuner og fylker hvor dere har medlemmer.

Medlemsforsikring
Hvis dere bruker Ung i Kor sin kollektive forsikringsordning, krysser du av i dette feltet.


Diverse kontaktinformasjon
Har koret en Facebook-side? Twitter-navn? G+-side? Eget nettsted? Sørg for at vi kan kommunisere med dere på så mange måter som mulig.


Registrering av medlemmene i koret. Styret og dirigenten registreres også her. 
Hvis dere er mange medlemmer i koret, kan dette ta en del tid, men du kan trøste deg med at etter at dette er gjort første gang vil dere spare mye tid i framtiden. Opplysningene om medlemmene må være komplette. Det er viktig at du registrerer alle som er del av koret, inkludert alle medlemmene i styret  (som også må være medlemmer av koret) , samt engasjerte/ansatte dirigent(er). Når du registrerer dirigent(er), må du huske på at du også velger om dere skal tegne yrkesskadeforsikring gjennom Ung i Kor (hvis dere har arbeidsgiveransvaret) . I denne omgang må du bare registrere de sangerne som var medlemmer ved siste årsskiftet og som betalte kontigent høsten 2011. Du må registrere kontingentinnbetaling som ble gjort i 2011 for hvert medlem, ellers vil dere ikke få støtte for medlemmet i 2012.

Vi trenger fullstendig kontaktinformasjon for hvert enkelt medlem i koret (også styret og dirigent). Dersom du bor et sted hvor det finnes gateadresser i tillegg til postnummer og -sted, må du med andre ord registrere gateadressen til hvert enkelt medlem.


Registrering av kontingentinnbetalinger
Det er to ulike former for registreringer du skal gjøre av kontingenter. Først og fremst må du gjøre en kontingentregistrering for den lokale organisasjonen din. Det betyr at du må registrere medlemskontingenten som var bestemt av årsmøtet deres, eller hva det koster (kostet) å være medlem av koret deres i løpet av ett år. 
Først når dette er gjort, kan du registrere innbetalinger fra hvert enkelt medlem. Som du forstår, trenger vi nå i 2012 også at du registrerer innbetalinger som skjedde i 2011. Og dette betyr at du først må ha registrert hva medlemskontingenten i koret ditt var i 2011. 


Rapportering for 2011

Som du vet, forvalter Ung i Kor offentlige penger som vi fordeler til alle medlemmene våre. Vi fordeler Frifondmidler til medlemmene våre en gang i året. Fra 2010 har vi også kunnet gi dere kompensasjon for merverdiavgift som dere betaler for varer og tjenester til koret. Det kan bety mer penger til koret deres.

Rapporten som dere leverer danner grunnlaget for den økonomiske støtten (Frifond) som vi overfører til dere senere i år. Dersom dere er registrert i Frivillighetsregisteret kan vi også søke momskompensasjon for dere.  Det eneste dere trenger å gjøre er å oppgi de totale driftskostnadene koret hadde i 2011. Altså ett enkelt tall fra regnskapet deres. (sum utgifter)

NB! Dersom koret har kjøpt bygninger eller brukt penger på drift og vedlikehold av bygninger i 2011, eller driver en form for næringsvirksomhet, er det spesielle regler som gjelder. I så fall må du ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Så til selve rapporteringen
Når du logger deg på medlemsregisteret, vil du se at det finnes en knapp på skjermbildet, merket "Årsrapporter". Klikk på denne knappen, og du vil se det koret eller de korene du er adminitrator for. Klikk på navnet til det aktuelle koret, og du kan begynne rapporteringen. Vi har merket knappene med grønne piler, så det skal være lett å finne dem.

På skjermbildet til selve rapporten ser du øverst en oversikt over tallet på medlemmer. Der vises det totale medlemstallet (samtlige mennesker som er tilknyttet koret, inkludert sangere, styremedlemmer og dirigent eller dirigenter). Deretter ser du antall tellende medlemmer. De tellende medlemmene er de av korets medlemmer som var under 26 år per 31. desember 2011 og som er registrert med innbetalt medlemskontingent til koret i 2011. Dersom dette tallet er lavere enn det du forventer, må du sjekke om dere faktisk har registrert innbetalinger fra hver enkelt medlem for 2011 Du finner også en oversikt over medlemstallet etter kjønn.

Under medlemsoversikten finner du noen enkle spørsmål. 

Her må du svare på om dere mottok Frifondmidler i 2011 (alle medlemskorene i Ung i Kor mottok slike Frifondmidler). Når du svarer positivt på dette, kommer et spørsmål i tillegg - om dere har brukt pengene til lokalt kulturarbeid for barn og unge. Svar på dette enkle spørsmålet er alt dere trenger gjøre for å rapportere for Frifondmidlene dere mottok i 2011. Dersom pengene ikke er brukt til lokalt kulturarbeid for barn og unge, må dere returnere dem.

Det neste spørsmålet er om dere søker Frifond i 2012. Siden dere driver et barne- eller ungdomskor, har dere mulighet til å motta slik støtte, og det eneste du trenger gjøre for å søke om det er å svare 'Ja' på dette spørsmålet. Husk at dersom dere søker Frifond gjennom oss, kan dere ikke søke Frifond fra andre kilder.

Så spør vi om koret er registrert i Frivillighetsregisteret. Fra 2012 er det bare organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret som kan få momskompensasjon. Dere må kunne svare positivt på dette spørsmålet for at vi skal kunne søke momskompensasjon på vegne av dere. 

Det siste vi ber deg oppgi er de totale driftskostnadene for 2011. Dette tallet danner grunnlaget når vi søker om momskompensasjon for dere. Du trenger ikke oppgi noe her, men da vil dere heller ikke kunne motta noen momskompensasjon. 

Til slutt må du klikke på knappen for å sende inn årsrapporten for 2011. Dersom medlemmene deres er registrert slik vi ba om, vil hele rapporteringen ta ca 15 sekunder å gjennomføre. 

Det aller siste som må gjøres er at rapporten blir bekreftet. Det er bare den som er registrert som styreleder i koret som har rett til å bekrefte rapporten. Det betyr at styreleder må logge seg på (hun eller han må derfor ha administrasjonsrettigheter), lese gjennom rapporten og bekrefte informasjonen i den gjennom å klikke på skjermen. Hvis du ikke er registrert som styreleder i koret ditt, vil du ikke ha rett til å bekrefte rapporten. 


Er det noe du lurer på så ta kontakt med Ung i Kor på telefon 22005640 eller e-post
Tusen takk for hjelpen   
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar