fredag 14. februar 2014

Vikariat: Korkonsulent i 70% + prosjektstilling i 20%Ung i Kor og Oslo Barne- og Ungdomskorforbund utlyser i samarbeid to stillinger på 70% og 20%. Stillingene kan kombineres, eller søkes på hver for seg.

Ung i Kor (tidl. NOBU) organiserer barne-, ungdoms- og studentkor i Norge. Ung i Kor har fem regionsledd. Oslo Barne- og Ungdomskorforbund er regionalleddet for Oslo. Se vår hjemmeside www.ungikor.com for mer informasjon.

Oslo musikkråd er paraplyorganisasjon for musikklivet i Oslo og Oslo barne- og ungdomskorforbund (OBU) er medlemsorganisasjon for barne- og ungdomskor i Oslo.
Se vår hjemmeside www.musikk.no/oslo og www.musikk.no/obu for mere informasjon.


1 års vikariat 70 % fra 5.mai 2014 - 4.mai 2015

Oslo musikkråd søker korkonsulent til Oslo barne- og ungdomskorforbund. Stillingen er lokalisert til Oslo musikkråds kontorfellesskap på Musikkens hus i Schous kulturbryggeri på Grünerløkka.

Vi søker en person med musikkfaglig bakgrunn og et stort engasjement for å bidra til kor- og sangaktiviteter for barn og ungdom. Du har kjennskap til barne- og ungdomsarbeid og har erfaring med planlegge  arrangementer. Erfaring fra arbeid i frivillige organisasjoner er en fordel. Gode IT-kunnskaper og førerkort er ønsket og du bør ha mulighet til å delta på noen kvelds- og helgearrangement.

Sentrale oppgaver tillagt stillingen er:
-          Daglig drift av Oslo Barne- og Ungdomskorforbund
-          Sekretærfunksjon for forbundsstyret.
-          Oppfølging og veiledning av medlemskor
-          Utvikle musikkfaglige kursopplegg i samarbeid med instruktører
-          Planlegge og gjennomføre årlige aktiviteter som f.eks. korweekend, korsommerskole og aspirantkortreff.

Stillingsprosent: 70%
Lønn etter avtale og fleksibel arbeidstidsordning.
Kontakt daglig leder i Oslo musikkråd Iver Waage på 92056064 eller iver.waage@musikk.no.
Søknadsfrist 7.mars 2014.
Søknad + CV sendes elektronisk til iver.waage@musikk.no


Prosjektstilling/vikariat 20 % fra 19.mai 2014 - 31.desember 2014

Ung i Kor søker korkonsulent til den nyopprettede region SørØst. Stillingen er lokalisert til Musikkens hus i Schous kulturbryggeri på Grunerløkka. Region SørØst har per i dag ca 70 medlemskor.

Vi søker en person med musikkfaglig utdanning og et stort engasjement for å bidra til kor- og sangaktiviteter for barn og ungdom. Du har kjennskap til barne- og ungdomsarbeid og har erfaring med planlegge  arrangementer. Erfaring fra arbeid i frivillige organisasjoner er en fordel. Gode IT-kunnskaper er ønsket og du bør ha mulighet til å delta på noen kvelds- og helgearrangement.

Sentrale oppgaver tillagt stillingen er:
-          Bygge opp regionsleddet Ung i Kor – SørØst, herunder kontakt med fylkeskommuner, lokale musikkråd og resurspersoner
-          Informasjonsarbeid og kontakt med nye og eksisterende kor i regionen

Stillingsprosent: 20%
Lønn etter avtale og fleksibel arbeidstidsordning.
For spørsmål kontakt daglig leder i Ung i Kor Victoria Liedbergius på 22 00 56 42 eller victoria@ungikor.com
Søknadsfrist 7.mars 2014.
Søknad + CV sendes elektronisk til iver.waage@musikk.no


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar