onsdag 1. februar 2012

FONOKO - kandidater til verv


Alle dirigenter som er medlemmer av Ung i Kor har automatisk medlemskap i FONOKO (Foreningen norske kordirigenter), og kan derfor være kandidater til tillitsverv i den organisasjonen. 


Valgkomiteen søker kandidater til styreverv i FONOKO med funksjonstid f.o.m. årsmøtet 17. mars 2012 og 1-2 år deretter. Medlemmer kan forslå kandidater til følgende verv:
•  Leder for 1 år
•  Fire styremedlemmer for 2 år, ambulerende
•  To varamedlemmer for 2 år, ambulerende
•  En revisor
•  Tre medlemmer til valgkomité for 1 år

FONOKO har et godt fungerende styre. De fleste av disse fortsetter i sitt verv, men foreningens medlemmer er velkommen til å foreslå seg selv eller andre de ønsker skal bidra sentralt med FONOKOs videreutviklig.

Fristen for innsending av kandidater er tirsdag 7. februar 2012. Forslag kan sendes til:

Bryan D. Breidenthal (breidenthalbryan@hotmail.com) eller
Gry Sagamo Aglen (gryaglen@gmail.com)
Mikael Hedne (post@mikael-hedne.no)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar