onsdag 11. april 2012

Nyhetsbrev fra Norsk Musikkråd - april 2012Nytt fylkesledd i Sogn og Fjordane
27. mars 2012 ble Sogn og Fjordane musikkråd opprettet. På stiftelsesmøtet deltok representanter for
fylkets musikkorganisasjoner, musikkinstitusjoner og musikklag. Stiftelsesmøtet bestemte vedtekter og
handlingsplan for det nye musikkrådet, det ble også valgt styre.

Les mer om opprettelsen og om Sogn og Fjordane musikkråd ved å klikke på lenken under.
http://www.musikk.no/sognogfjordaneNorsk standard for musikkrom – arbeidet er startet
Standard Norge har opprettet en arbeidsgruppe for standardisering av lydforhold i musikkrom. Norsk
musikkråd og Musikkens studieforbund er representert i arbeidsgruppen ved Erlend Rasmussen og
Jon G. Olsen.

Norsk musikkråds normer for lokaler til musikkformål vil bli brukt som grunnlag for arbeidet med den
nye standarden.

Les mer: http://www.standard.no/no/Nyheter-og-produkter/Nyhetsarkiv/Bygg-anlegg-ogeiendom/2012/Norsk-Standard-for-musikkrom-kan-na-bli-en-realitet/


Supperåd
Norsk musikkråd introduserte den nye møteplassen Supperåd torsdag 29. mars. Målet er at
Supperådet skal være en sosial samling med faglig påfyll, og målet er å arrangere 8 samlinger i året.
Over 30 suppeglade medarbeidere og venner møtte opp for å høre Norsk kulturråds nye leder Yngve
Slettholm lufte sine tanker rundt kulturrådet. Det ble også tid til en runde med spørsmål og
meningsutveksling mot slutten.


Rådsmøte og ledermøte
Norsk musikkråds rådsmøte og Musikkens studieforbunds ledermøte arrangeres i Oslo fredag 20. og
lørdag 21. april.

Påmeldingsfristen er fredag er fredag 13. april, og påmeldingen skjer på våre hjemmesider www.musikk.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar