onsdag 20. juni 2012

Nils Tønnessens studiefond 2012

Ung i Kor forvalter Nils Tønnessens studiefond. Alle medlemmer som tar utdanning i musikk kan søke støtte fra fondet. I 2012 er søknadsfristen 1. oktober.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar