torsdag 29. november 2012

Norges Ungdomskor 2013Norges Ungdomskor (NUK) er et ettårig nasjonalt prosjekt for unge sangere, som drives av Ung i Kor. Norges Ungdomskor samler rundt 40 sangere mellom 16 og 26 år fra hele landet. Sangerne taes ut gjennom prøvesang.

De sangere som prøvesang og ble aksepterte i 2012, kan få delta i Norges Ungdomskor 2013 uten å prøvesynge igjen. Prøvesang er obligatorisk for alle andre. 


Norges Ungdomskor har to hovedmål:


  • Å utvikle dyktige, unge korsangere fra hele landet ved hjelp av dyktige dirigenter og inspirerende og utfordrende repertoar.
  • Å holde et høyt musikalsk nivå, og gi den enkelte sanger gode musikalske og sosiale opplevelser.

Norges Ungdomskor 2013

Dirigent/kunstnerisk leder for prosjektet er Tone Bianca Sparre Dahl. Norges Ungdomskor 2013 består av to samlinger hvor deltakelse er obligatorisk for alle sangere:

Påmelding og prøvesang

For å prøvesynge til Norges Ungdomskor må du:
  • være mellom 16 og 26 år (født 01.01.87-30.06.97)
  • være god til å lese noter, og ha bred erfaring som korsanger
  • dersom du blir valgt ut, kunne delta i begge samlingene med Norges Ungomskor 2013 i sin helhet. Du må derfor gjøre avtaler med skole, arbeidsgiver, familie, kjæresete osv. på forhånd. I mars 2013 gjør vi bindende avtaler mellom hver enkelt sanger og Ung i Kor. 
Egenandel for hver sanger er kr. 2.000,-. Ut over dette kjøper du bare egne reiser til og fra samlingspunktene i Norge. Du får reisestøtte til dette i etterkant etter faste satser. Øvrige kostnader i forbindelse med samlingene dekkes av Ung i Kor. Hvis du trekker deg etter å ha inngått avtale med oss blir du belastet med dobbel egenandel, 4.000,- siden vi får store ekstra kostnader i slike tilfelle. 

Merk:

  • Hvis du aldri har deltatt i Norges Ungdomskor må du prøvesynge.
  • Hvis du prøvesang og ble akseptert til Norges Ungdomskor i 2012 trenger du ikke å prøvesynge. 
  • Du kan prøvesynge i Oslo 9.februar, eller ved å sende inn et lydopptak innen den 1.februar
  • Du må melde deg på til prøvesang/deltakelse før 21.januar.

Har du spørsmål om deltakelse, prøvesang eller trenger hjelp med å lage et lydopptak? Kontakt prosjektleder Victoria Liedbergius på nuk@ungikor.com eller tlf. 22 00 56 42.

Fristen for å søke NUK 2013 er nå gått ut.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar