onsdag 9. oktober 2013

Videreutdanning i barnekorledelse

Videreutdanning i barnekorledelse

alt 

Ung kirkesang og Høgskulen i Volda lyser nå ut studiet videreutdanning i Barnekorledelse. Studiet gir 30 studiepoeng på høyskole-/universitetsnivå. Studiet har plass til 25 studenter. Dette er det eneste tilbudet i landet som fins på dette fagområdet. Du har som dirigent mulighet til å få faglig påfyll og oppleve et inspirerende kollegafellesskap!
Studiet er deltidsstudium over tre semester. Det blir lagt opp til seks samlinger, de fleste helger og langhelger og en samling over en uke. Samlingene legges til ulike steder i landet der det er barnekor i aksjon. Det vil være en blanding av teoretisk og praktisk undervisning, og det vil legges opp til noe veiledet praksis for den enkelte student. Eget barnekor er en forutsetning, enten et fast kor eller prosjektkor. Studiet skal omfatte et bredt repertoar, men en hovedvekt vil være innenfor den klassiske musikktradisjonen.
Studentene leverer arbeidskrav i de ulike fagområdene og avslutter med en praktisk eksamen, en korøvelse eller konsert.
Fagområder:

  • Barnekorledelse - Barnekormetodikk
  • Barnekorpedagogikk 6-15 år
  • Barns vokalanatomi og stemmefysiologi
  • Trosopplæring og kor i gudstjenesten

Målgrupper:
  1. kirkemusikere med godkjent kirkemusikkutdanning, tilsvarende kantor
  2. kirkemusikkstudenter som er tatt opp ved en av høgskolene
  3. musikkstudenter under utdanning ved høgskolene, særlig sangere og pianister
  4. korsangere og korledere med høy grad av realkompetanse eller med noe høyere musikkutdanning (aktuelt å kalle inn til opptaksprøve)
Lærere/forelesere/veiledere:
Elisabeth Holte, Henny Koppen, Magnar Åm, Arne Hadland, Åshild Kyvik Bauge, Gunnel Fagius, Petter Ekberg, Karin Bjerkestrand m.fl.

Studiestart: Januar 2014
Eksamen: Mai 2015

Samlinger:
Helg 1                         Oslo, 31. januar – 2. februar 2014
Helg 2/halv uke          Volda, 3. – 6. april 2014
Uke                            Kristiansand, 4.-9. august 2014, Korsommerskole
Helg 3                         Fredrikstad, 7.-9. november 2014
Halv uke                     Midt januar 2015
Helg 4                         Drammen, 13. – 15. februar 2015

Permisjon: Det anbefales å søke permisjon i forbindelse med samlingene samt noe tid til fordypning og oppgaveskriving. Behovet for permisjon fra evnt jobb må den enkelte student ta stilling til selv.

Økonomi: Egenandel: studieavgift til Ung kirkesang  kr 18 000. Dette vil fordeles utover i studiet. I tillegg semesteravgift til Høgskulen og reise og opphold til samlingene. Det oppfordres til å søke støtte hos arbeidsgiver. Fellesrådene har potter for etter- og
videreutdanning. Studiet er innrapportert til Statens Lånekasse, dvs at det er mulig å søke studielån.

Søknadsfrist: 1. november 2013

Opptaksprøve (aktuelt for kandidater fra søkegruppe d)):
Uranienborg menighetshus, Oslo, fredag 15. november fra kl 11.00

Søknadsskjema: word,  pdf  

NB: Studiet settes i gang under forutsetning av nok studenter.

For mer informasjon, ta kontakt med opplæringskonsulent Ingvild Øverby Vist,
470 18 370, ingvild@sang.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar