tirsdag 4. juni 2013

Ung i Kor representert i Norsk Musikkråds nye styre


Nytt styre og ny medlemsorganisasjon i Norsk musikkråd
31. mai – 2. juni var Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd samlet til Musikkting i Trondheim. Under landsmøtet var det en god musikkpolitisk debatt om Kulturutredningen 2014, nytt styre ble valgt og Stavanger ble kåret til Årets musikkommune 2012.

Norsk musikkråd er landets største paraplyorganisasjon for det frivillige musikklivet i Norge, og har over 140 000 medlemmer i alle musikksjangrer. Under landsmøtet, også kalt Musikktinget, var 80 tillitsvalgte fra musikkorganisasjoner og fylkesmusikkråd landet over samlet.

-Vi er godt fornøyde med årets Musikkting, og hadde mange fruktbare debatter bl.a. om den kulturelle grunnmuren og etterslepet på egnede øverom for musikklivet, sier daglig leder i Norsk musikkråd, Magnar Bergo.

Nytt styre
Styret i Norsk musikkråd velges av medlemsorganisasjonene og fylkesmusikkrådene under Musikktinget. Styreleder Halvard Kausland (Norsk Jazzforum) og nestleder Britta Samuelsen (Buskerud musikkråd) ble gjenvalgt med akklamasjon. Styret for øvrig består av: Frank Stenløs (Ung i Kor, ny), Ivar Sveen (Klassisk) og Elisabeth Weisser Svendsen (Norsk Rockforbund).

Samlet om flere rom for spilleglede
En av de store kulturpolitiske sakene under Musikktinget var etterslepet på kulturarenaer og behovet for flere, egnede øverom i Norge.

I forbindelse med overlevering av Kulturutredningen 2014 sa utvalgsleder Anne Enger at nå var tiden kommet til et løft av «den kulturelle grunnmuren», og pekte på behovet for egnede øvelokaler og lagerplass. Kampanjen Rom for spilleglede ble initiert av Norsk musikkråd, og sammen med kor-, korps-, dans-, kulturskole- og teater-organisasjonene, ble kampanjen lansert i midten av april.

-Norsk musikkråd representerer nettopp denne «kulturelle grunnmuren», og vi ser at behovene for egnede øverom er akutte, sier Halvard Kausland, styreleder i Norsk musikkråd. -Kulturorganisasjonene har siden i vår stått samlet og utfordret alle politiske partier til å gi kulturlivet samme modell for finansiering av kulturarenaer, som idretten har til sine bygg og anlegg.

Norsk Bluesunion nytt medlem
Under Musikktinget åpnes det opp for at nye medlemmer kan tas opp som medlemmer i organisasjonen, og i år ble Norsk Bluesunion valgt inn.

Norsk Bluesunion er en sjangerorganisasjon for bluesklubber, festivaler og spillesteder i Norge. Målet for organisasjonen er å øke kjennskap til blues og beslektede musikkformer, samt å skape et rikt blues-miljø i landet. Organisasjonen gir ut det prisbelønte bladet Blues News.

-Vi er glade for at Norsk Bluesunion har blitt medlem hos oss, og vi ser frem til samarbeidet for hele musikklivets beste, sier Magnar Bergo.

Stavanger Årets musikkommune 2012
Et av høydepunktene under Musikktinget var kåringen av Årets musikkommune 2012, som gikk til Stavanger kommune. Prisen deles ut for første gang i år, og gjør stas på en kommune som yter en ekstra innsats for sitt lokale musikkliv.

-I tillegg til vidstrakt satsing på musikk, noe som bl.a. vises i en god kulturskole og et nytt flott konserthus, har kommunen vedtatt kulturpolitiske planer som følges opp gjennom konkrete tiltak, sier juryleder og styreleder i Norsk musikkråd Halvard Kausland.

Dette bidro til at Stavanger ble prisvinneren. Utdelingen vil foregå på et lokalt arrangement i august, i samarbeid med Rogaland musikkråd. Stavanger kommune vil da motta et diplom og 25 000 kroner, som skal brukes på et musikktiltak i kommunen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar