onsdag 19. mars 2014

Velkommen til lansering av ny Norsk Standard for akustikk i musikkrom, 9. april


Ny Norsk Standard sikrer bedre musikklokaler

Det er i dag ca. 500 000 musikkutøvere i Norge, både profesjonelle og amatører. Mange utøvere opplever dårlige lydforhold både for øving og til konserter, og det bygges øvingsrom og konsertsaler uten at det stilles krav til lydforhold.

Standard Norge lanserer nå en ny Norsk Standard, NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse, som skal sikre bedre musikklokaler. Den nye standarden skal være et nyttig verktøy for musikere, planleggere, kommuner og andre som ønsker å skape gode lydforhold i nye og eksisterende musikkrom.
Tid og sted for lanseringen
Sammen med Norsk musikkråd inviterer Standard Norge til lanseringsseminar i Marikollen kultursal på Marikollen ungdomsskole, Rælingen kommune, onsdag 9. april fra kl. 0930 til kl. 1115. Vi inviterer til enkel lunsj fra kl. 1115.
Program kl. 0930-1115
·         Messingkvintett v/ musikklinjen, Lillestrøm videregående skole
·         Velkommen v/ adm. dir. Trine Tveter i Standard Norge
·         Musikklivets behov for egnet akustikk v/ leder i Musikernes fellesorganisasjon, Hans Ole Rian
·         Gode lydforhold med NS 8178 v/ leder av arbeidsgruppen som står bak standarden, akustiker Svein Folkvord
·         Pause med kaffe
·         Kommune-Norge ønsker den nye standarden velkommen v/ ordfører Jon Askeland, Radøy kommune
·         Det frivillige musikklivet tok initiativet v/ styreleder Halvard Kausland, Norsk musikkråd
·         Musikkinnslag v/ Arve Henriksen (trompet) og Eirik Raude (slagverk)
·         Enkel lunsj


Med vennlig hilsen
Standard Norge og Norsk musikkrådIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar