onsdag 19. november 2014

Musikkonsulent søkes!


Ung i Kor lyser ut stillingen som musikkonsulent 60%


Ung i Kor er en landsomfattende kororganisasjon for barne-og ungdomskor, med rundt 300 kor og 10 000 medlemmer. Organisasjonen har ni ansatte, hvorav fem på våre regionskontorer i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo.

Musikkonsulent i 60%

Ung i Kor lyser ut stillingen som musikkonsulent som vi være to-delt, med 30% for Ung i Kor sentralt, samt 30% for Ung i Kor SørØst, som er vår nyetablerte region i 2014. Arbeidssted er Musikkens hus i Schous kulturbryggeri på Grünerløkka, hvor vi deler kontorfasiliteter i fellesskap med mange andre musikkorganisasjoner.

Sentrale oppgaver tillagt stillingen er:
      løpende informasjons- og rådgivingsarbeid i musikk-, kor- og dirigentfaglige spørsmål
      ansvar for musikkfaglige kurs og prosjekter, bl.a. Norges Ungdomskor
      daglig drift av organisasjonen blant annet knyttet til medlemspleie og samarbeid med andre organisasjoner, nasjonalt og internasjonalt
      Utvikling av nye prosjekter i regionen SørØst.

Vi ønsker søkere med høyere musikkutdanning. Det er en fordel å ha korfaglig kompetanse. Søkere må ha god kjennskap til organisasjonsarbeid og et stort engasjement for å bidra til kor- og sangaktiviteter for barn og ungdom.

Søkeren må kunne jobbe selvstendig, og inneha gode samarbeidsevner. Arbeidsoppgavene er allsidige og vedkommende må være fleksibel. Noe reisevirksomhet og arbeider i helger må påregnes.

Stillingsprosent: 60%
Tiltredelse 1. februar 2015
Lønn etter avtale og fleksibel arbeidstidsordning.

For spørsmål om stillingen kontakt daglig leder i Ung i Kor Victoria Liedbergius på 22 00 56 42 eller victoria@ungikor.com

Søknadsfrist 1. januar
Søknad + CV sendes elektronisk til victoria@ungikor.com eller i papirform til

Ung i Kor
Pb 4739
0506 Oslo

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar