tirsdag 6. desember 2011

Idébanken fra Hele Norge Synger


Rikskonsertene sitt storprosjekt Hele Norge Synger var en kjempesuksess i tre år. I forbindelse med Hele Norge Synger, ble det laget en idébank for bruk av sang i ulike sammenhenger. Denne idébanken må vi også dele. Allsangsburger 
Profilere gjerne konserten gjennom å bruke ”sangord” i alle sammenhenger. Gjør som Ål kulturhus og by på operamints, og selg ”Allsangsburger med sopransalat, toneagurk  og overtonedressing”. Kanskje kan man drikke alt-kaffe, kanon-te, eller vise-brus. Det skaper nysgjerrighet og gjør arrangementet til noe helt spesielt.
Ansatte i omsorgsektoren på sangkursI Arendal holder de kompetansehevende kurs for ansatte i omsorgsektoren. Målet er at de ansatte skal bli trygge på å bruke sangaktiviteter i sin jobbhverdag. Fokus på stemmebruk, oppvarmingsøvelser av stemmebåndet, enkel komp, repertoar osv. Ansatte som gjennomfører kurset skal blant annet lettere kunne arrangere allsangstunder for beboere og pasienter. Kursholder Ellen Mordal, Arendal.
Fakkeltog med sangKan man tenke seg noe mer stemningsfullt enn et fakkeltog med sang? Et fakkeltog i vintermørket skaper fellesskapsfølelse og det er en fin måte å synge julen inn på. Et syngende fakkeltog kan gjerne synge for en god sak, og kombinere sanggleden med en innsamling. Her finnes det mulighet for samarbeid mellom korister og humanitære hjelpeorganisasjoner.
Flerspråklig sang
Det er ingenting i veien for at man kan synge sammen selv om man snakker forskjellig språk. Syng kjente sanger for eksempel på norsk og samisk, eller på urdu og norsk. En fin løsning – hvor alle synger sammen - på sitt eget språk. Det låter faktisk overraskende bra!

Foredrag 
Man blir i godt humør av å synge. Det vet alle som har deltatt i kor eller i andre sammenhenger der mange synger sammen, f eks på en fotballkamp, på julebordet eller på en arrangert allsangsaften. Det finnes en god del forskning på sangens velgjørende effekter – og flere gode forelesere på området. Inviter en av disse som kan fortelle litt om hvorfor vi blir så glade av å synge, hvordan sang kan brukes i helsefremmende sammenhenger, hva det å delta i kor eller andre sanggrupper kan bety for identiteten. Aktuelle forelesere kan være blant annet Jon Roar Bjørkvold, Audun Misja og Åsne Berre Persen. 
Geriljasang 
Gerilja er et begrep som brukes om små, mobile, fleksible stridsstyrker. Geriljasangere er sanggrupper som dukker opp der man minst venter det, for eksempel på kjøpesenteret, i kafeen, biblioteket, på politikammeret, på flyplassen eller i kantinen. De kan også servere sang og morgenkaffe på bybussen. De synger en sang eller flere – og berører, overrasker og begeistrer. Geriljasang kan også være en god måte å markedsføre en kommende konsert på eller gjøre reklame for et kor som trenger flere medlemmer.
Kollegial sangStadig flere synger – også på jobb! Og det er velgjørende å møtes for å synge. Legg inn faste sang-møtepunkter, for eksempel hver fredag i lunsjen eller start hvert møte med en sang.

Kulturelt mangfold
Med interesse og åpenhet for nye kulturer og nye sangskatter kan vi utvide vårt vanlige repertoar ved å møte nye tekster til kjente melodier og kanskje oppdage at sangen er et godt møtested på tvers av kultur og religion.

På nettstedet 
www.kultureltmangfold.no kan du lese om Mangfoldsåret 2008:

”Er det typisk norsk å ha besteforeldre og foreldre fra India, Somalia eller andre deler av verden? Ja, i alle fall for mer enn 40 prosent av barn og unge i Oslo og for store grupper av den yngre generasjon andre steder i landet.
”Jeg er norsk og jeg er indisk.” ”Klart jeg er norsk jeg er jo født her, har aldri vært i Namibia jeg.” "Nei, jeg er somalisk, selv om jeg er født her. Og kanskje er jeg litt norsk også, da,” sier noen av mine unge venner.” FN-dagen 24. oktober kan være en aktuell dag å markere det kulturelle mangfoldet.

Kunstutstilling om barnesanger
Hva med å utfordre barn til å lage utstilling basert på kjente barnesanger? Namsos kulturhus hadde en slik utstilling høsten 2008. ”Bæ bæ lille lam” ble fine, lodne sauer og ”Kua mi jeg takker deg” ble en installasjon av melkekartonger og kyr. På veggen hang sangtekstene som var utgangspunkt for utstillingen.
Lær en ny sang

Hvis dere arrangerer allsangskvelder jevnlig kan det være en god idé å lære seg en ny sang hver gang. Etter fem kvelder har man et nytt repertoar med fem nye sanger.. Man kan for eksempel velge et tema der alle sanger skal handle om dyr, eller ulike land eller begynne på boksaven S. Her er mulighetene mange. Bondeungdomslaget i Oslo synger våren inn hver vår. Her står mange gamle kjente Oslo-sanger på repertoaret, men hver gang skal man også lære en ny sang. De siste årene har man valgt sanger med tekster av Geirr Lystrup.
MorgensangHva er vel bedre enn å starte arbeidsdagen med en sang? Inviter sangglade morgenfugler til sangstund, for eksempel i skolegården, ved kaffemaskinen, i fellesarealet eller på kontoret. Dette gir energi!
Nattasang for voksneHvorfor er det nesten alltid de voksne som synger nattasang til barna? Hva med å bytte om på rollene en kveld? Eller syng en nattasang til kjæresten din!
Samarbeid på tversHusk at det finnes sangglade mennesker i alle miljøer. Hvis ditt kor skal invitere til sangkveld husk å invitere – og alliere deg med - andre lag og foreninger. Kanskje vil Turistforeningen synge tursanger, mållaget på nynorsk og Foreningen Norden nordiske viser. Velg et tema for allsangskvelden og la aktuelle samarbeidspartnere komme med forslag til repertoaret.
Sang på veienDet er ingen grenser for hvor man kan lage en liten intimkonsert, gjerne der folk allerede er samlet og kanskje kjeder seg litt. Morgenbussen på vei til jobb kan være et slikt sted. En spontan konsert der hele bussen er med kan redde dagen til mange morgentrøtte passasjerer. Visste du at forresten det finnes karaoketaxier? Flere steder i Norge tilbys en annerledes taxitur for sangglade!

 
Sangstafett på direktenFlere lokalradioer har hatt sangstafett på direkten! Radio E6 i Oppdal var tidlig ute med ideen. Høsten 2007 inviterte de hver uke en ny lokal bedrift til studio, og de ansatte var sporty og sang ut på lufta – til glede for hele bygda. Sangerne sendte stafettpinnen videre til neste bedrift. Ta gjerne kontakt med Radio E6 i Oppdal for tips til gjennomføring.
Sjekk akustikkenDet er en grunn til at mange synger i dusjen! Sjekk akustikken der du måtte være – og finn ut at stemmen din kan nå nye befriende høyder – hvor som helst og når som helst!
Sing-along og andre sangfilmer
I samarbeid med den lokale kinoen kan man arrangere en sing-alongkveld med for eksempel ”Sound of Music”, ”My fair Lady”  eller en annen kjent musikal. I USA og mange steder i Europa har det med sing-along filmer blitt en kjempehit. Det er også gjort flere slike sang-kino-kvelder i Norge. I mørket i kinosalen er det kanskje lettere enn ellers å bli smittet av sanglyst – også for de som normalt ikke synger i kor. Det finnes også mange filmer som handler om sang – og hvordan sangen fungerer som møtested, f eks ”Så som i himmelen” og ”Heftig og begeistret”
SingSang-kort 
En enkel måte å komme i gang med sang i barnegrupper er å bruke SingSang kort fra Children`s House. Kortene har en sangtekst av en kjent barnesang på den ene siden og en flott illustrasjon av sangen på den andre. Alle kan sitte i en ring, trekke hvert sitt kort og lede gruppen i allsang. Man kan se på bildene og gjette hvilken sang det er. Man kan henge opp bildene i naturen og gå en sangtur. Kortene er utarbeidet for barn men fungerer også godt for voksne. Hvorfor ikke ha en sangkonkurranse på neste avdelingsfest? Hvilket lag kan flest barnesanger? Se 
www.childrenshouse.no
Songgudsteneste
Det er mange store songopplevingar i kyrkjene kringom i landet. Kvar gudstjeneste byr på musikkopplevingar. Salmeskatten vår er ei stendig påminning om gleda som ligg i det å syngje. Som ein del av Heile Noreg syng  på Ål vart det halde  ei spesiell songgudsteneste der ein hadde pluka ut salmar som alle handla om det å syngje; gleda ved å syngje om skapergjerninga, salmar som gir trøst, salmar som gir styrke, songar for glede, livslyst og felleskap.
Songstafett for skolar
Som ein del av Heile Noreg syng i Meland vart det arrangert songstafett for alle skolar i kommunen. Kvar klasse valde kva song dei ville syngja. Når songen tok slutt  i det eine klasserommet tok man opp tonen i neste. Siste klassen på skolen ringde  opp neste skole på mobil, slik at dei kunne ta over stafettpinnen når den siste tonen ebba  ut. I alt var det meir enn 1.000 elevar med i Sangstafetten, og det vart mykje snakk om song og sangval dagane iføreveg.
Syng høsten inn
Det er helt vanlig å samles for å synge julen inn. Men hvorfor skal man bare synge inn julen? Hvorfor ikke synge inn våren, sommeren eller høsten? Hele Norge synger har kommet med et sanghefte med ”Sanger for den lyse årstiden”. Man kan synge året rundt. Det finnes alltid noe vi kan synge inn.
Syng sjølv - Lokal songbokSong i barnehagen er viktig. Det skaper glede og fellesskap, stimulerer rytme og språksans og gir eit godt grunnlag for læring og språkkunnskap. For å stimulere til meir song i barnehagane har Meland mållag i samarbeid med songinteresserte i kommunen laga ei eiga songbok. Mållaget har vore rundt på barnehagane i kommunen og lytta til kva songar og sjangrar som vert nytta lokalt. Resultatet er samla i ei flott  bok, ”Syng sjølv”, illustrert med teikningar barnehagebarna  sjølve har laga. Mange kjende songar  har her også fått nynorsk språkdrakt.
Syngende møtestartBystyret i Arendal har vedtatt at de skal innlede alle bystyremøter med en sang. Utvilsomt et eksempel til etterfølgelse!
TrappesangTrapper og trappeoppganger er en perfekt arena når mange skal synge samtidig! Trappesang-konserter kan arrangeres hvor som helst, på arbeidsplassen, på skoler eller ut i det offentlig rom. Test ut ulike trapper i ditt nærmiljø.

For Karasjok skole er trappesang en gammel tradisjon. Høsten 2008 da Hele Norge synger var på besøk, tok de den opp igjen, og arrangerte trappesang-konserter både på skolen og på Sametinget. Elevene hadde øvd inn ulikt repertoar, og den uka Hele Norge synger var på besøk ble det holdt mange flotte konserter i trappeoppgangene.
Utstilling på biblioteketBibliotekene har mange skjulte skatter – også sangskatter. Da det var Hele Norge synger-dager i Namsos høsten 2007 var også Namsos folkebibliotek med. Det ble laget utstilling med gamle og nyere sangbøker, vakre noteark og dikt om sang og musikk. I tillegg ble publikum invitert til å svare på spørsmålet: ”Det er viktig for meg å synge fordi…” Svarene ble en del av utstillingen – og vi som jobber med sang har kunnet bruke svarene også i andre sammenhenger. Det finnes så mange gode grunner til å synge.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar