mandag 6. januar 2014

Musikk på Majorstuen skole

Er du mer interessert i klassisk musikk enn de fleste?

Vil du lære mer, bli enda flinkere og få større musikalske utfordringer?
Dersom du ønsker å gå på en skole som gir deg disse mulighetene, er Musikk på Majorstuen skole noe for deg!

Søknadsfrist for skoleåret 2014/15 er 
15. februar 2014Majorstuen skole tilbyr grunnskoleopplæring med særlig tilrettelagt opplæring for talenter i klassisk musikk. Tilbudet er et samarbeid med Barratt Due musikkinstitutt, Norges musikkhøgskole og Oslo musikk- og kulturskole.

Musikktilbudet
Tilbudet er for alle elever som begynner i 5.-10. klasse skoleåret 2014/15. I tillegg til ordinær grunnskoleopplæring får musikkelevene inntil 6 timer mer musikkundervisning i uken. Elevene får opplæring i hovedinstrument, samspill i kammermusikk, orkester og med akkompagnatør, bruks-klaver, kor og musikkteori.

Musikkelevene har fra 28 til 30 timer undervisning per uke. Undervisningen foregår hovedsakelig innenfor skoledagen på Majorstuen skole eller på Barratt Due musikkinstitutt når det er mer hensiktsmessig. Barratt Due musikkinstitutt har ansvaret for det faglige innholdet i utøvende musikkfag og musikkteori.

Hvem kan søke?
Du som har gode ferdigheter og vil videreutvikle ditt talent på fiolin, bratsj, cello, kontrabass, fløyte, obo, klarinett, fagott, walthorn, trompet, trombone, tuba eller klaver er velkommen til å søke. Elever på sang, eller andre klassiske instrumenter, kan ta kontakt for vurdering og mer informasjon.

Opptaksprøve
Opptaksprøven består i å fremføre 1 til 2 stykker på eget instrument av en varighet på minimum 5, og maksimum 10 minutter. 

Opptak skjer på grunnlag av:
    •    Ferdigheter på eget instrument
    •    Musikalitet, rytmikk og gehør
    •    Konsentrasjon og motivasjon  

I tilknytning til opptaksprøven gjennomføres en samtale med søkeren og foresatte om motivasjon.

Fagjury med faglærere fra Musikktilbudet og musikere fra Oslofilharmonien innstiller til Opptakskommisjonen. Kvalifiserte elever tilbys plass ut fra ledige plasser på årstrinn og instrument. Opptaksprøvene vil foregå i uke 12 og 13.

Søknad
Søknadsskjema finner du her.
Ferdig utfylt søknadsskjema sendes til Majorstuen skole, Sørkedalsveien 150 d, 0754 Oslo eller majorstuen@ude.oslo.kommune.no
Søknadsfrist for skoleåret 2014/15 er 15. februar 2013

Om skolen
Majorstuen skole er en barne- og ungdomsskole. Høsten 2014 flytter vi tilbake til ferdig rehabiliterte lokaler i Bogstadveien 74. Vi gleder oss til å ta i bruk en moderne Majorstuen skole høsten 2014.

Velkommen som søker på Majorstuen skole!Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar