onsdag 29. januar 2014

Trenger du hjelp med rapporteringen?

KURS FOR KORSTYRET

I samband med rapporteringen til Ung i Kor
og Oslo barne- og Ungdomskorforbund
med frist 1.mars, tilbyr vi et organisasjonskurs for styremedlemmer i koret ditt!

Kurset vil foregå over to kvelder:

11.februar kl. 18.00-20.00, Musikkens hus
Regnskap og rapportering til Ung i Kor

Erik fra Ung i Kor vil forklare hvordan du enkelt kan orientere deg i medlemsregisteret og rapportere. Du vil også få tips om hvordan du fører regnskap og hvordan du holder orden på pengene.

18.februar kl. 18.00-20.00, Musikkens hus
Organisering av styret og rapportering til Oslo Barne- og Ungdomskorforbund

Victoria fra Ung i Kor og Veronica fra OBU vil gi deg tips om hvordan dere fordeler roller og oppgaver i styret, hvem som har ansvar for hva, og også gi noen tips om støtte koret ditt kan søke. I tillegg vil Veronica svare på spørsmål om rapporteringen til OBU. 

Ta gjerne med styrepapirer, regnskap og annet som du har spørsmål om. Om dere har korøvelse på tirsdagkvelder, så send et styremedlem!


Meld deg på til obu@ungikor.com før 7.februar.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar