fredag 19. april 2013

Etter landsmøtet i Ung i Kor

Siste nytt fra Ung i Kor!

Ung i Kor møtte forrige helg for landsmøte i Arendal. Over 50 personer fra hele landet deltok og over halvparten var under 20 år. Etter dager med mye disksusjoner, idémyldringer og musikkopplevelser kan Ung i Kor nå presentere et nytt styre, en ny gruppe UKOer og nye strategier å jobbe med i perioden som kommer!


Styreleder Helge Øvreness
Helge Øvreness, styreleder  
Mari Byrknes            
Tove Reibo            
Martine Gjerde        
Axel Fjeld                 
Per Ivar Morken            
                     


Silje Jahren, vara        
Kari Anne Simonsen, vara
Einar Stefánsson, vara
19 nye ungdommer skal ta del av UKO - Ung i Kor Organisasjonsopplæring, et toårig opplæringsprosjekt for ungdom mellom 14 og 20 år. På Ung i Kor sitt landsmøte avsluttet 15 ungdommer sin tid som UKOer og 19 startet på sitt løp. Her forklarer Oda og Astrid for de nye hva prosjektet går ut på: 


UKOne kommer til å møte for organisasjonskurs sammen med styret i Oslo i juni.
Videre vedtok landsmøtet nye strategier for perioden som kommer: 
  1. Ung i Kor skal i perioden 2013-15 ha særlig fokus på at korarbeid blant barn og unge oppnår større synlighet.
  2. Bedre korenes fysiske rammevilkår for øving, gjennom fokus på egnede lokaler til musikk.
  3. Arbeide for at flest mulig barn og unge har mulighet til å delta i sangaktiviteter, med bredt fokus på inkluderingsarbeid og ulike aldersgrupper.
  4. Legg opp driften slik at mest mulig av resursene brukes på organisasjonenes medlemmer, og kommer den enkelte sanger til gode.
  5. Legge opp driften slik at mest mulig av resursene brukes på organisasjonens medlemmer.
  6. Være et kompetansesenter for barne- og ungdomskor.
  7. Arbeide for å styrke medbestemmelse og demokrati på alle plan i organisasjonen, og ha særlig fokus på at også barns meninger tillegges vekt.
  8. Arbeide for å styrke de regionale sammenslutningene.
Ingen brist på ideer på Ung i Kor sitt landsmøte!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar